هزینه های سربار در حسابداری صنعتی

هزینه های سربار در حسابداری صنعتی ، هزینه های سربار جز هزینه هایی هستند که در تولید کالا و محصولات دخالتی ندارند و نمی توان به آسانی این هزینه ها را به تولید کالا اختصاص داد، اما بدون این هزینه ها نیز امکان تولید محصول یا کالا وجود نخواهد داشت.

در ادامه خواهید خواند هزینه های سربار در حسابداری صنعتی

هزینه کالاهای فروخته شده

هزینه کالاهای فروخته شده ، شرکت هایی که کالاها و محصولات خود را به فروش می رسانند برای محاسبه سود و زیان شرکت باید گزارشات مالی ارائه دهند.

در ادامه خواهید خواند هزینه کالاهای فروخته شده

حسابداری مقدماتی یا عمومی

حسابداری مقدماتی یا عمومی ، حسابداری عمومی یا حسابداری مقدماتی جز پر کاربردترین گرایش های حسابداری می باشد.

بیشتر بخوانید حسابداری مقدماتی یا عمومی

کنترل مواد در حسابداری

کنترل مواد در حسابداری ، در موسسات و شرکت های تولیدی، مواد بخش مهمی از دارایی های شرکت را تشکیل می دهند.

بیشتر بخوانید کنترل مواد در حسابداری

مالیات سبز چیست

مالیات سبز چیست ، این نوع مالیات برای فعالیت هایی می باشد که سبب تخریب محیط زیست می شوند و به منظور افزایش فعالیت های زیست محیطی معین می شود.

بیشتر بخوانید مالیات سبز چیست