مالیات شرکت های بورسی

مالیات شرکت های بورسی ، شرکت های بورسی طبق قانون مالیات، ده درصد تخفیف بر روی نرخ مالیات آنها اعمال می شود و چنانچه سهام آزاد شناور شرکت بورس بیشتر از بیست درصد باشد تخفیف مالیاتی بیست درصد خواهد شد.

بیشتر بخوانید مالیات شرکت های بورسی

محاسبه و پرداخت مالیات حقوق

محاسبه و پرداخت مالیات حقوق ، مالیات حقوق عبارت است از وجهی که به منظور یاری رساندن به دولت برای تامین هزینه های مختلف جامعه توسط دولت از افراد شاغل دریافت می شود.

بیشتر بخوانید محاسبه و پرداخت مالیات حقوق