چاپ
دسته: blog
بازدید: 3967
کنترل مواد در حسابداری

کنترل مواد در حسابداری ، در موسسات و شرکت های تولیدی، مواد بخش مهمی از دارایی های شرکت را تشکیل می دهند.

از آنجایی که مواد اولیه به طور دائم مصرف و جایگزین می شوند به عنوان یک دارایی فعال به حساب می آیند و به عنوان یکی از اقلام دارای جاری طبقه بندی می شود.


طبقه بندی مواد


- مواد مستقیم: این مواد شامل اقلامی هستند که یا از منابع طبیعی به دست آمده اند و یا شامل محصولات تولیدی دیگر شرکت ها می باشند. به بیان دیگر مواد مستقیم شامل موادی می باشند که قسمت های اصلی یک کالا و محصول را تشکیل می دهند. به عنوان مثال سنگ آهن در کارخانه ذوب آهن، ورقه های آهن در صنعت فلزی.
- مواد غیر مستقیم: این مواد به صورت متقیم در تشکیل کالا دخالت ندارند و یا در صورت دخالت مستقیم به دلیل ارزش ناچیز نسبت به سایر مواد مستثیم، از نظر تفکیک و تسهیم مقرون به صرفه نمی باشند. مانند نخ در دوخت لباس و یا جوش شیرین در نانوایی


تهیه و کنترل مواد


موسسات تولیدی باید استراتژی های ویژه ای را برای نگهداری مواد اولیه در ظر بگیرند. بنابراین در موسسات تولیدی به منظور خرید و نگهداری و حسابداری مواد واحدی ایجاد شده است که به نحو احسنت مواد اولیه را با قیمت مناسب برای فعالیت های تولیدی مهیا کند. در شرکت های تولیدی کوچک مدیر خرید مسئولیت مهمی را بر عهده دارد که با کفایت، سرعت، دقت و میزان هماهنگی می تواند باعث صرفه جویی در به هدر رفتن سرمایه شرکت شود. مدیر خرید باید اطلاعات کاملی در امر تولید، داشته باشد و دائما نرخ بازارهای داخلی و خارجی را بداند و بر قوانین تجاری و اصولی حقوقی معاملات و اصول و قوانین اقتصادی مشرف باشد.


نتیجه پایانی


در موسسات تولیدی میزان موجودی مواد و کالا از از دارایی هایی مانند وجه نقد و حساب های دریافتنی مهم تر است و برای این منظور لازم است سازمان به یک سیستم دقیق به منظور جمع آوری اطلاعات مجهز شده باشد.