چاپ
دسته: blog
بازدید: 3547
هزینه کالاهای فروخته شده

هزینه کالاهای فروخته شده ، شرکت هایی که کالاها و محصولات خود را به فروش می رسانند برای محاسبه سود و زیان شرکت باید گزارشات مالی ارائه دهند.

این گزارشات مالی در برگیرنده هزینه کالاهای فروخته شده می باشند. با محاسبه این هزینه ها می توان مالیات کسب و کار را کاهش داد.

 

تعریف هزینه کالاهای فروخته شده

 

هزینه های فروش سبب کاهش سود شرکت خواهند شد. هزینه کالای فروخته شده شامل هزینه های مستقیم تولید محصول و هزینه های مستقیم کار برای تولید محصول می باشد.  به طور کلی هزینه کالاهای فروخته شده شامل هزینه مواد خام، هزینه اقلام خریداری شده به منظور فروش مجدد و هزینه قطعات مورد استفاده برای تولید محصول می باشند. در ضمن برخی دیگر از این هزینه ها شامل هزینه های مستقیم کار برای تولید، هزینه های حمل و نقل، هزینه های سربار و غیره می باشند. در کل هزینه های مستقیم مانند هزینه های توزیع و هزینه های فروش نیرو می باشند.

 

هزینه کالاها چگونه به فروش می رسد

 

هزینه کالاهای فروخته شده به منزله هزینه های تجاری محسوب می شوند. درنتیجه چنانچه هزینه کالاهای فروخته شده افزایش یابد درآمد خالص شرکت کمتر می باشد. هزینه کالاهای فروخته شده با تغییرات در میزان موجودی تعیین می شود. بدین گونه که برای محاسبه، موجودی محصولات در ابتدای دوره، شروع میشود و پس از آن هزینه محصولات خریدارش شده و یا تولید شده در طی دوره اضافه می گردد و موجودی در پایان دوره محاسبه می شود. پس می توان گفت محاسبات شامل آغاز موجودی، هزینه خرید در طی سال، حداقل انبار موجودی و هزینه کالاهای فروخته شده در سال می باشد.

 

نتیجه پایانی

 

هزینه کالاهای فروخته شده همان زرینه انجام کسب و کار می باشد. محاسبات هزینه کالاهای فروخته شده در فرم مالیاتی کسب و کار برای انواع کسب و کار گنجانده شده است. این محاسبات بخشی از برنامه های سازمان های خصوصی می باشد.