نقش حسابداری در کسب و کار  ، قبل از شروع بحث در زمینه ی نقش حسابداری و موثری که می تواند در اندازه بازدهی و سود دهی کسب و کارها داشته باشد . 

شاید بهتر باشد اول کمی در رابطه با هدف اصلی حسابداری بدانیم ، این که هدف و نقش این رشته در کسب و کار ها به چه شکل است .
در حقیقت هدف اصلی از حسابداری برای شرکت ها و کسب و کارها ارائه و تامین اطلاعات مالی برای موسسان و مدیران شرکت ها است . این اطلاعات باید در اختیار مدیران ، سرمایه گذاران و کلیه ی سهامداران و شرکت و کسب و کار طبق نظر قرار بگیرد .
به شکل کلی می توان گفت حسابداری در ویژه جریان های مالی و درآمد ها ، سود و ضررها و موارد مالیاتی شرکت اطلاعاتی را جمع آوری و دسته بندی کنید و آن را در اختیار مدیریت می گذارد . از این رو شفافیت و درست شدن این اطلاعات از اهمیت زیادی برخوردار می باشد ، زیرا که تصمیم ها و عملکرد های بعدی طبق این اطلاعات اخذ می گردد .
در این مقاله باید نقش حسابداری و اهمیت آن در سوددهی کسب و کارها را به دلیل فرایند سنجش و جمع بندی اطلاعات و فعالیت های تجاری شرکت و تفسیر کلیه ی داده های مالی تعریف کرد . همینطور نقشی که این داده ها و اطلاعات برای مدیریت را دارند .
حسابداری در شرکت ها طبق نوع داده ها و اطلاعاتی که جمع آوری کرده و ارائه می دهند به انواع مالی و مدیریتی تقسیم بندی می کنند . حسابداری مدیریتی در بهتر شدن اداره کسب و کار اهمیت دارد و حسابداری مالی نیز درباره ی نحوه ی عملکرد مالی شرکت گزارش تحویل می دهند .
اهمیت حسابداری مدیریتی در تهیه گزارش های داخلی برای مدیریت می باشد . مدیران کسب و کارها برای اخذ تصمیم های هوشمندانه و دقیق به این اطلاعات مالی و گزارش ها به شکل دقیق احتیاج دارند . این گزارش ها در انواع گوناگونی و طبق احتیاج و درخواست مدیران اصلاح و توزیع می شود .
نکته ای که در ویژه اهمیت این گزارش ها و نقش حسابداری وجود دارد این می باشد که این گزارش ها موردهای داخلی هستند و از این روش به بیرون منتشر نمی شوند . همینطور حسابداران مدیریتی امکان دارد از مشاوره حسابداری برای تحویل این گزارش ها استفاده نمایند .
مورد هایی که در رابطه با آن ها حسابداران مدیریت داخلی شرکت ها ممکن است
گزارش هایی در زمینه اندازه فروش ماهانه شرکت
گزارش هایی در زمینه وضعیت حساب های قابل پرداخت
کلیه ی این گزارش های تهیه شده باید به شکل دقیق و به موقع درست شوند . اهمیت این گزارش ها در تهیه بودجه لازم برای آینده شرکت و پیش بینی شرایط مالی شرکت است . و می‌توان گفت که حسابداران قسمت داخلی نقش عمده ای را در بهتر شدن شرایط شرکت در آینده اجرا کنند .