نقش حسابداری در کسب و کار

نقش حسابداری در کسب و کار  ، قبل از شروع بحث در زمینه ی نقش حسابداری و موثری که می تواند در اندازه بازدهی و سود دهی کسب و کارها داشته باشد . 

بیشتر بخوانید نقش حسابداری در کسب و کار

وظایف حسابدار صنعتی

وظایف حسابدار صنعتی ، تمامی امور حسابداری در ارتباط با انبار، مانند مواد اولیه، واسطه ومحصولات توسط حسابداران صنعتی انجام می شود.

در ادامه خواهید خواند وظایف حسابدار صنعتی

هزینه یابی استاندارد

هزینه یابی استاندارد بر اساس بهای تمام شده کالا مشخص می شود. پیش از آغاز فعالیت یک دوره مالی، هزینه های استاندارد باید مشخص شوند.

در ادامه خواهید خواند هزینه یابی استاندارد

هزینه یابی و انواع آن

هزینه یابی و انواع آن ، هزینه یابی به روش هایی گفته می شود که سبب انجام ثبت های حسابداری و ارائه گزارشاتی می شود که مدیریت را در رابطه با کنترل هزینه های مواد، دستمزد و سربار یاری می رساند

در ادامه خواهید خواند هزینه یابی و انواع آن

هزینه های سربار در حسابداری صنعتی

هزینه های سربار در حسابداری صنعتی ، هزینه های سربار جز هزینه هایی هستند که در تولید کالا و محصولات دخالتی ندارند و نمی توان به آسانی این هزینه ها را به تولید کالا اختصاص داد، اما بدون این هزینه ها نیز امکان تولید محصول یا کالا وجود نخواهد داشت.

در ادامه خواهید خواند هزینه های سربار در حسابداری صنعتی