گرانی ۱۵درصدی نان کلید خورد

۲۳ آبان ۱۳۹۶ سرگرمی

رئیس اتاق اصناف ایران به همراه اعلام مخالفت افزایش قیمت نان از موافقت ستاد تنظیم به همراهزار به همراه درخوهست نانوایان برای افزایش قیمت این محصول خبر داد.

نانوایی اردبیل

به گزارش بسام به نقل از بسام،
علی فاضلی در حاشیه دهمین اجلاسیه دوره ششم اتاق اصناف ایران در جمع
خبرنگاران اظهار کرد:  ستاد تنظیم به همراهزار به همراه افزایش ۱۵ درصدی قیمت نان
موافقت کرده هست هرچند که پیشنهاد نانوایان افزایش ۳۰ درصدی بوده هست.

وی افزود: به عنوان رئیس اتاق اصناف، به همراه این افزایش قیمت نان به صورت صد در صدی مخالف هستم و معتقدم که نان به همراهید تک نرخی به همراهشد.

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم