شکایت اردلان سرفراز علیه سه خواننده داخلی به نتیجه رسید!

۲۰ مهر ۱۳۹۶ سرگرمی


علی جعفری مدیر برنامه‌های رضا صادقی ضمن تایید خبر
گفت: ما هم از طریق رسانه‌ها این موضوع را مطلع شدیم. موضوع را از طریق
وکیل‌مان پیگیری می‌کنیم البته فکر نمی‌کنم موضوع مهمی به همراهشد و طی روزهای
آینده این مسئله حل خواهد شد. به گزارش فارس، دادگاه به همراه شکایت سرفراز این
خوانندگان را احضار می‌کند اما علی‌رغم دعوی آنها‌ در جلسه حضور پیدا
نکرده‌ و نهایتا دادگاه بنا بر ماده ۲۳ قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان
و هنرمندان مصوب ۱۳۸۴،‌ هر یکی از متهمین را به تحمل ۲ سال حبس تعزیری
محکوم کرده هست.  البته این حکم از سوی دادگاه بدوا صادر شده و به همراه اعتراض
امکان تجدید نظر در رای صادره وجود دارد. 

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم