جزئیات ساماندهی شرکت‌های غیرقانونی پیش‌فروش خودرو

۲۰ مهر ۱۳۹۶ سرگرمی

موقعی،
همچنین به اعلام اخیر دادگاه عمومی انقلاب دربه همراهره پرونده یک لیزینگ به همراه ۸۰۰
شاکی اشاره داشت. وی به همراه اطمینان می‌گوید در حال حاضر هر شرکتی که در
شناسنامه خود نام لیزینگ را دارد دارای مجوز به همراهنک مرکزی هست و دراین حالت
نمی تواند آنقدر تخلف کرده به همراهشد که ۸۰۰ شاکی داشته به همراهشد. اگر لیزینگی تا
این حد تخلف داشته به همراهید نام آن به صراحت اعلام شود.

به گزارش بسام به نقل از ایسنا، هر چند شرکت‌های زیادی در
سراسر کشور دست به فعالیت‌هایی در قالب لیزینگ می‌زنند، اما این به معنای
داشتن مجوز به همراهنک مرکزی برای فعالیت لیزینگی نیست. به همراهرها اتفاق افتاده که
اخبه همراهری دربه همراهره کلاهبرداری چنین شرکت‌هایی و فرار آنها به همراه سرمایه‌های مردم
منتشر شده هست. این در شرایطی هست که تنها بین ۳۰ تا ۴۰ لیزینگ فعال در کل
کشور دارای مجوز به همراهنک مرکزی هستند و فعالیت آنها در چارچوب قانون انجام
می‌شود و مابقی لیزینگ محسوب نمی‌شوند.

اخیرا رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران
از وجود ۸۰۰ شاکی برای یک شرکت لیزینگ خبر داده هست. این اعلام به همراه این
ابهام مواجه هست که چرا به همراهید شرکت های لیزینگ که به همراهنک مرکزی مسئول ناظر بر
فعالیت آنههست تا این حد تخلف داشته و مانعی برای فعالیت آن نبوده هست.
موضوعی که در میان گذاشتن آن به همراه دبیر کل انجمن ملی لیزینگ ایران به همراه توضیحات
قابل تاملی همراه بود.

محمد هادی موقعی در رابطه به همراه پرونده ۸۰۰
شاکی برای یک شرکت لیزینگ تاکید کرد: به همراهید به این نکته توجه داشت که
شرکت‌هایی که به عناوین مختلف تخلف و کلاهبرداری می‌کنند الزاما لیزینگ
نیستند.

وی در این به همراهره توضیحات بیشتری ارائه کرده و
گفت: تقریبه همراه از سال ۱۳۹۰ به بعد به ویژه از سال ۱۳۹۲ هر شرکتی که از واژه
لیزینگ در نام خود هستفاده می‌کند به همراهید مجوز به همراهنک مرکزی را داشته به همراهشد. به
عبه همراهرتی هر شرکتی که مشخصا این واژه را در تابلو، سربرگ و آگهی خود قرار
دهد، الزاما مجوز به همراهنک مرکزی را دارهست. اکنون می‌توان به همراه اطمینان گفت هر
شرکتی که نام لیزینگ را دارد دارای مجوز هست و در این حالت  شرکت‌های
لیزینگی که دارای مجوز فعالیت بوده و در چارچوب مقررات به همراهنک مرکزی کار
می‌کنند اگر تخلفی انجام دهند قبل از این که به چنین مراحلی برسند که مثلا
دارای ۸۰۰ شاکی به همراهشند، به همراهنک مرکزی به همراه آنها برخورد خواهد کرد.

نامه به روزنامه‌های کثیرالانتشار

وی همچنین از ارسال نامه‌ای به روزنامه‌ها
در رابطه به همراه تبلیغ لیزینگ‌ها خبر داد و افزود: چندی پیش انجمن ملی لیزینگ
به یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار که صفحه‌ای جداگانه برای تبلیغات خودرو
دارد نامه ای ارسال و اعلام کرد اگر هر شرکتی به همراه نام لیزینگ متقاضی
تبلیغات و درج آگهی به همراهشد به همراهید مجوز به همراهنک مرکزی را به روزنامه ارائه کند.
حتی شرکت‌هایی که پیش فروش خودرو انجام می‌دهند نمی‌توانند در آگهی خود
بدون قرارداد معتبر به همراه شرکت لیزینگ دارای مجوز رسمی لیزینگ از نام آن
هستفاده کنند. متاسفانه عبه همراهرت به همراهنکی دولتی و یا لیزینگ دولتی برای مردم
جذاب هست و تعدادی از آگهی دهندگان از این واژه‌ها در آگهی خود هستفاده می
کنند.

اگر لیزینگی ۸۰۰ شاکی دارد و تخلفی اتفاق افتاده نامش را اعلام کنید

دبیر کل انجمن ملی لیزینگ به همراه بیان اینکه
به همراهنک مرکزی در زمان اعطای مجوز به احراز صلاحیت مؤسسین و مدیران شرکت
لیزینگ توجه کافی داشته و در زمان فعالیت آنها نیز نظارت و به همراهزرسی مستمر
اعمال می کند و  مجالی برای تخلفات آنها تا این سطح یعنی ۸۰۰ شاکی وجود
ندارد. ادامه داد: وقتی می‌گویند ۸۰۰ شاکی برای پرونده لیزینگ وجود دارد،
اگر واقعا تخلفی صورت گرفته به همراهید نام برده شود که کدام شرکت لیزینگ بوده
هست، اما معمولا شرکت‌هایی که در این سطح کلاهبرداری کرده و وجوه مردم را
دریافت و وعده های پوچ می‌دهند شرکت‌های لیزینگ نبوده و تحت عنوان معاملات
مختلف فعالیت می‌کنند که عمدتا مجرای سوء ‌هستفاده آنها به همراهزار خودرو هست
چراکه اکنون تنها کالایی که برای آن ثبت نام انجام و مردم حاضر به پرداخت
پیش پرداخت هستند خودرو هست.

شرکت‌های غیرمجاز پیش‌فروش خودرو لیزینگ نبودند

وی به شرایط فعلی اقتصاد کشور اشاره کرد و
گفت: در حال حاضر به دلیل عدم اطمینان به برخی به همراهنک‌ها و مؤسسات اعتبه همراهری،
کاهش سود سپرده‌ها و عدم تعمیق به همراهزار سرمایه برای پوشش نیاز سرمایه‌گذاران،
به ناچار خودرو نیز در کنار سکه و ارز جایی برای سرمایه گذاری های موقت
هست که دراین شرایط این ابراز علاقه مردم برای حفظ ارزش پول خود نبه همراهید مورد
سوهستفاده عده ای قرار گیرد. در رابطه به همراه این موضوع به همراهید به بیانیه اخیر سازمان حمایت دربه همراهره شرکت‌های پیش فروش خودرو
که غیرمجاز اعلام شده‌اند، اشاره کرد که هیچ یک از این ها شرکت لیزینگ
نبوده و عمدتا شرکت‌هایی هستند که تحت عنوان فروش خودرو فعالیت می‌کنند.
این در حالی هست که سازمان حمایت نیز در ابتدا به همراه این ابهام مواجه بود، اما
در ادامه این مشکل برطرف شد و به این نتیجه رسیدند که شرکت‌های لیزینگ
اقدام به پیش فروش خودرو نمی کنند.

موقعی به همراه بیان اینکه انتظار می‌رود هرگاه در
مورد پرونده‌های این چنینی قرار هست بحثی مطرح شود دربه همراهره ماهیت شرکت‌های
لیزینگ صراحت و شفافیت وجود داشته به همراهشد. گفت: نبه همراهید ماهیت شرکت های بدون
مجوز که نام لیزینگ را نیز ندارند به همراه یک نهاد اعتبه همراهری رسمی در به همراهزار مالی و
پولی کشور اشتبه همراهه گرفته شود چراکه این ضربه‌ای به به همراهزار رسمی اعتبه همراهری کشور
هست.

برنامه ساماندهی شرکت‌های غیرقانونی پیش فروش خودرو

دبیر کل انجمن ملی لیزینگ همچنین به برنامه
به همراهنک مرکزی برای ساماندهی شرکت‌های غیرمجاز پیش فروش خودرو اشاره کرد و
گفت: به همراهنک مرکزی خوهستار پیوستن شرکت‌های پیش فروش خودرو به شرکت‌های دارای
مجوز لیزینگ هست تا بتواند به همراهزار اعتبه همراهری خودرو را رصد کند.

وی توضیح داد: بر اساس هماهنگی به همراهنک مرکزی و
انجمن ملی لیزینگ و همچنین طی مذاکراتی که به همراه اداره نظارت داشته‌ایم
سیهستی پیشنهاد شده تا شرکت‌هایی که سازمان حمایت آنها را به عنوان
غیرقانونی در پیش فروش خودرو معرفی کرده هست تشویق شوند تا کار فروش
اعتبه همراهری خودرو را به دو روش انجام دهند؛ روش اول انعقاد قراردادهای همکاری
به همراه شرکت های لیزینگ دارای مجوز هست و روش دوم اقدام به تاسیس شرکت لیزینگ.
این سیهست در رهستای ساماندهی فعالیت‌های غیر مجاز در به همراهزار اعتبه همراهردهی هست.
  در این حالت اگر این شرکت‌ها در چارچوب ضوابط و قوانین حرکت کنند دیگر
اجازه گرفتن پول و پیش دریافت اضافی و یا انعقاد قراردادهای غیرمجاز
ندارند.

                                                                                                                                                               

تخلفات لیزینگ‌های مجازچگونه هست؟

دبیر کل انجمن ملی لیزینگ در ادامه این گفت‌وگو وضعیت لیزینگ‌های مجاز را تشریح کرد.

موقعی بیان کرد: در کشور بین ۳۰ تا ۴۰ شرکت
لیزینگ وجود دارند که اسامی آنها در سایت به همراهنک مرکزی و سایت انجمن ملی
لیزینگ قرار دارند و حسب مورد این تعداد می‌تواند متغیر به همراهشد، چرا که به همراهنک
مرکزی در مقاطعی که مجوز شرکت های لیزینگ تمام می‌شود بررسی‌های لازم را
برای تمدید مجوز اعمال می‌کند.

وی به همراه بیان اینکه تخلفات شرکت‌های لیزینگ
دارای در حد کلاهبرداری و یا اقدامات غیرمجاز متقلبه همراهنه و یا اجحاف به حقوق
مردم نیست، بلکه آنچه وجود دارد در این حد هست که به همراهنک مرکزی بر رعایت
مقررات الزام آور تاکید دارد افزود:  مواردی از قبیل نحوه احتساب جرایم و
یا هزینه‌های کارشناسی و بیمه‌های اعتبه همراهری و یا طولانی شدن فرآیند اداری
پرونده‌های مشتریان بیشتر در معرض رسیدگی هست. اما مواردی از قبیل دریافت
وجه ثبت نام و عدم تحویل خودرو و یا جذب وجوه مردم به همراه ابزار قراردادهای
واهی توسط شرکت های لیزینگ دارای مجوز انجام نمی شود و مصداق عینی ندارد.

دبیر کل انجمن ملی لیزینگ به همراه اشاره به اینکه
خدمات شرکت‌های لیزینگ دارای مجوز براساس قراردادها و نرخ‌های تعیین شده
از سوی به همراهنک مرکزی و همچنین چارچوب‌های مشخص شده در دستورالعمل مصوب شورای
پول و اعتبه همراهر به مشتریان ارائه می‌شود یادآور شد: بنابراین اگر در همین
چارچوب تخلفاتی انجام شود قابل شکایت و پیگیری هست که به همراهنک مرکزی و انجمن
ملی لیزینگ نیز از شرکت لیزینگ مربوطه خوهستار پاسخگویی خواهند بود.   در
این حالت نمی‌توان شرکت لیزینگ دارای مجوزی پیدا کرد که از مردم ثبت نام  و
پول دریافت کنند و بعد سرمایه‌های مردم را دریافت و سپس متواری شوند و یا
به همراه وعده های متعدد آن ها را سرگردان کنند.

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم