سود سهام عدالت به همراه اولویت‌بندی دهک‌ها پرداخت می‌شود

۲۱ شهریور ۱۳۹۶ سرگرمی

جعفر سبحانی، مشاور رییس‌ سازمان
خصوصی‌سازی در مورد واریز سود سهام عدالت به حساب مشمولین تا پایان شهریور
ماه امسال اظهار داشت: به همراه توجه به‌ این که سازمان خصوصی‌سازی از سی‌ام
فروردین ماه از کلیه مشمولین درخوهست اعلام شماره شبه همراه کرد، تاکنون ۳۱
میلیون و ۵۰۰ هزار نفر شماره شبه همراهی خود را به سامانه ما وارد کرده‌اند و ۳۷
میلیون و ۵۰۰ هزار نفر نیز صورت حساب‌های خود را در سامانه مشاهده
کرده‌اند.


وی به همراه بیان‌ اینکه برای پرداخت سود سهام
عدالت اولویت‌بندی خواهیم داشت افزود:‌ برای پرداخت سود سهام عدالت به
مشمولینی‌که شماره شبه همراهی خود را وارد سامانه کرده‌اند به همراه اولویت‌بندی دهک‌ها
سودها را پرداخت خواهیم کرد که برای این منظور در انتظار مصوبه شورا
هستیم.


مشاور رییس سازمان خصوصی‌سازی به همراه بیان این
که کل سود شرکت‌های سرمایه‌پذیر را به یکبه همراهره نمی‌توان اخذ کرد گفت:
بدیهی‌هست که مطابق قانون تجارت، شرکت‌های سرمایه‌پذیر تا پایان اسفند ماه
۹۶ فرصت خواهند داشت تا سود بخش سهام عدالت را وازیر کنند.


وی افزود: کلیه شرکت‌ها به موجب قانون
تجارت ۸ ماه فرصت دارند پس‌از برگزاری مجامع خود سود را بین سهامداران‌شان
توزیع کنند. اکثر شرکت‌های سرمایه‌پذیر مجامع شان در تیرماه برگزار شده
هست، تنها سه شرکت به همراهقی‌مانده که آنها نیز مجامع شان را تا مهر ماه برگزار
خواهند کرد.


سبحانی‌تصریح کرد: هلدینگ خلیج فارس‌ از میان این سه شرکت سود خوبی‌خواهد داشت که حدود ۷۰۰ میلیارد تومان سود آن خواهد بود.


وی افزود: در حال‌حاضر حدود ۳ هزار و ۳۵۰
میلیارد تومان‌ سود مصوب سایر شرکت‌ها شده که به همراه سود هلدینگ خلیج فارس‌این
میزان به حدود ۴ هزار میلیارد تومان در سال ۹۶ خواهد رسید.


وی به همراه بیان اینکه این سود را در چند مرحله
واریز خواهیم کرد گفت: در هر مرحله‌ای که بتوانیم این سودها را جمع آوری
خواهیم کرد اما تاکنون بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان سود جمع آوری شده هست.


وی گفت: زمانی می‌توانیم به همه سود بدهیم
که همه منابع در دست‌مان به همراهشد اما اکنون که بخش بخش این منابع را دریافت
می‌کنیم نمی‌توانیم سودها را یکبه همراهره پرداخت کنیم  و بر اساس اولویت‌بندی دو
دهک پایینی جامعه و افرادی که سهام خود را تا سقف ۱ میلیون تومان تکمیل
کرده‌اند سود کامل را خواهند برد.دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم