سایپا X131، پارس تندر، جک J5 و لیفان X60 کیفی ترین خودروهای گروه خود شدند

۱۱ مرداد ۱۳۹۶ سرگرمی

به گزارش روابط عمومی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران(ISQI)، در خرداد ماه امسال مجموع خودروهای تولید شده در داخل کشور(بر اساس آمار ارائه شده توسط خودروسازان )، اعم از سبک و سنگین نسبت به ماه قبل افزایش قابل توجه ۶۳ درصدی داشته است. در ماه اخیر ۹۹ درصد از حجم خودروهای تولید شده در داخل کشور مختص خودروهای سبک (سواری و وانت) و یک درصد نیز مربوط به خودروهای گروه سنگین (مسافری و باری) بوده است.

گروه سبک:
بنا بر اطلاعات تولید ارائه شده از سوی خودروسازان در بخش سواری شاهد رشد ۶۳٫۵ درصدی تیراژ تولید نسبت به ماه قبل بودیم که بیانگر روند صعودی تولید خودرو در ایران می باشد. از نکات مهم در مورد تیراژ تولید خودروهای سواری ساخت داخل می‌توان به توقف تولید خودروهای گرند ویتارا و رنو مگان اشاره نمود. دیگر نکته حائز اهمیت در این ماه ارزشیابی مجدد محصولات شرکت سایپا (سایپاX131، سایپاX132، ساپپاX131 پارس خودرو و تیبا) می باشد.
در این ماه خودروهای سواری ساخت داخل در چهار دسته قیمتی کمتر از ۲۰ میلیون تومان، بین ۲۰ تا ۴۰ میلیون تومان، بین ۴۰ تا ۶۰ میلیون تومان و بین ۶۰ تا ۸۰ میلیون تومان ارزیابی شدند. در مجموع ۱۹ مدل خودرو مورد بازرسی قرار گرفت که ۱۴ مدل در سطح کیفی خیلی خوب و پنج مدل هم در سطح کیفی خوب قرار گرفته‌اند.
در دسته خودروهای زیر ۲۰ میلیون تومان شاهد ارزیابی خودروهای سایپاX131، سایپاX132 و ساپپاX131 شرکت پارس خودرو بودیم که همه آنها در سطح کیفی خوب (B+) جای گرفتند. در میان این خودروها، سایپاX131 شرکت سایپا با کسب ۷۹٫۴ نمره منفی با کیفیت تر از سایر خودروهای هم گروه خود شناخته شد و پس از آن به ترتیب ساپپاX131 شرکت پارس خودرو و سایپاX132 در جدول کیفی قرار گرفتند. این در حالیست که نظر مشتریان در خصوص رضایت از این خودروها نیز به همین ترتیب بوده است به طوریکه این خودروها از ۱۰۰۰ امتیاز در آخرین دوره ارزیابی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران (شش‌ماهه دوم ۱۳۹۲) شاخص رضایت مشتریان به ترتیب ۶۲۷، ۶۲۶ و ۶۲۵ امتیاز کسب کرده اند.
در دسته خودروهای بین ۲۰ تا ۴۰ میلیون تومان ۱۲ خودرو مورد ارزیابی کیفی قرار گرفته اند که در بین آنها خودروی پارس تندر با ۲۰٫۷ نمره منفی، تندر۹۰ پارس خودرو و تندر۹۰ ایران خودرو با ۲۱ نمره منفی در جایگاه اول تا سوم جدول قرار گرفتند. این خودروها از دید مشتریان نیز در این گروه قیمت در صدر قرار داشته‌اند به صورتی که خودروی پارس تندر بیشترین امتیاز رضایتمندی را از آن خود کرده است و موفق به کسب ۷۳۲ امتیاز شده است. اما نکته جالب تفاوت یک نمره ای رضایت مشتریان از تندر۹۰ پارس خودرو و تندر۹۰ ایران خودرو می باشد.هرچند که این دو خودرو نمرات یکسانی را در ارزشیابی کیفی کسب کرده اند اما میزان رضایت مشتریان از تندر۹۰ ایران خودرو با ۷۳۰ امتیاز به میزان یک نمره از تندر۹۰ پارس خودرو با ۷۲۹ امتیاز بیشتر است.
در گروه قیمت بین ۴۰ تا ۶۰ میلیون نیز دو خودروی جکJ5 و ام وی ام۵۳۰ ارزیابی شدند و به ترتیب ۴۸٫۷ و ۵۱٫۴ نمره منفی کسب کردند. در این دسته جکJ5 نه تنها از کیفیت بهتری برخوردار بوده است بلکه در کسب رضایت مشتریان نیز نسبت به هم گروهی خود موفق تر عمل کرده و ۷۱۰ امتیاز از شاخص رضایت مشتریان را از آن خود کرده است. این در حالیست که ام وی ام ۵۳۰ موفق به کسب ۶۸۳ امتیاز از ۱۰۰۰ امتیاز شاخص رضایت مشتریان شده است.
در دسته آخر که خودروهای بین ۶۰ تا ۸۰ میلیون می باشد نیز دو خودروی لیفانX60 و ام وی امX33 قرار دارند که بر اساس ارزشیابی های صورت گرفته خودروی لیفان X60 با کسب ۵۰ نمره منفی با کیفیت تر از دیگر خودروی هم گروه خود شناخته شده است. نکته حائز اهمیت در این گروه آنست که خودرو X60 در این گروه چندان در جلب رضایت مشتریان موفق عمل ننموده است.


جدول رده بندی کیفی- گروه سبک- سواری (بر مبنای دسته‌های قیمتی)

 در بخش عیوب فنی و عملکردی نیز محصولات سایپاX131، سایپاX132، ام وی ام۵۳۰ و ام وی امX33 بیشترین نمرات منفی و روند نزولی را داشته اند. در بخش تزئینات و مونتاژ خودروهای سایپاX131 پارس خودرو و سمند بیشترین نمرات منفی را کسب نموده اند. در بخش بدنه خودروهای پژو ۲۰۶ و ام وی ام۵۳۰ روند روبه بهبود داشته اند، همچنین خودروهای سایپاX131 پارس خودرو و سایپاX132 بیشترین نمرات منفی را در این بخش به خود اختصاص داده اند. در بخش رنگ به مانند ماه قبل خودروهای لیفانX60 و جکJ5 بیشترین نمرات منفی را کسب نموده اند.

 

  

درنمودار زیر روند تغییرات میانگین نمره منفی خودروهای گروه سواری را نسبت به ماه قبل می بینیم، بطوریکه ام وی ام۵۳۰ بیشترین درصد بهبود و جکJ5 هم بیشترین درصد تنزل را داشته اند.

 

 در بخش وانت شاهد افزایش۲۷٫۷درصدی تیراژ تولید در مقایسه با ماه قبل هستیم که بیشترین تاثیر در ایجاد این روند مربوط به افزایش تولید وانت نیسان CNG می باشد. از دیگر نکات مهم و حائز اهمیت در مورد تیراژ تولید خودروهای وانت ساخت داخل می‌توان به قطع تولید وانت کاپرا و وانت نیسانi24Z اشاره نمود.
با توجه به افزایش تولید خودروهای وانت در خرداد ماه، تعداد نمونه‌برداری در فرآیند ارزشیابی این خودروها نیز ۱۴٫۷ درصد رشد یافت، بطوریکه از ۳ مدل خودروی ارزشیابی شده یک مدل در سطح کیفی خوب و ۲ مدل نیز در سطح کیفی قابل قبول قرار گرفتند.
 

جدول رده بندی کیفی – گروه سبک- وانت

 همانطور که در جدول رده بندی کیفی قابل مشاهده است، وانت وینگل۵ محصول شرکت سازه های خودرو دیار در صدر و وانت پیکان محصول شرکت ایران خودرو تبریز در انتهای جدول قرار گرفته‌اند. درنمودار زیر روند تغییرات میانگین نمره منفی خودروهای گروه وانت را نسبت به ماه قبل مشاهده می کنیم، بطوریکه وانت پیکان بیشترین درصد بهبود را داشته است.

 

   در بخش عیوب فنی و عملکردی، وانت پیکان بیشترین نمره منفی را کسب نمود. از طرفی شاهد تنزل ۶٫۲ درصدی نمره منفی نسبت به ماه قبل هستیم که بیشترین تاثیر در ایجاد این روند رو به نزول مربوط به وانت نیسان CNG می باشد. در بخش تزئینات و مونتاژ شاهد بهبود ۱٫۹ درصدی هستیم که عمدتا مربوط به روند رو به رشد وانت وینگل۵ است. ضمناً وانت نیسان CNG حداکثر نمره منفی را در این بخش کسب نمود. در بخش بدنه وانت نیسان CNG بیشترین نمره منفی را به خود اختصاص داد، از طرفی هم در این بخش میانگین نمره منفی یک درصد افزایش یافت که بیشترین تاثیر در ایجاد این روند رو به افول مربوط به وانت پیکان می باشد. تعداد ایرادات مهم و اساسی نسبت به ماه قبل ۳۶٫۷ درصد افزایش یافت که مربوط به رشد تعداد این ایرادات در وانت نیسان CNG و وانت پیکان تبریز می باشد.درنهایت میانگین نمره منفی خودروهای گروه وانت، تنزل کیفی ۰٫۸درصدی را نسبت به ماه قبل تجربه نموده است.

 

 گروه سنگین :
 در بخش خودروهای (تجاری مسافری) در ماه جاری به مانند ماه قبل هیچ گونه خودرویی ارایه نشده است. در بخش خودروهای تجاری باری شاهد افزایش تولید در مقایسه با ماه قبل هستیم که بیشترین تاثیر در ایجاد این روند مربوط به افزایش تولید کشنده البرز و تولید مجدد کشنده کاوه می باشد. از دیگر نکات مهم و حائز اهمیت در مورد تیراژ تولید خودروهای تجاری باری ساخت داخل می‌توان به قطع تولید کامیونت الوند در شرکت سایپا دیزل در خرداد ماه ۱۳۹۳ بر اساس آمار اعلامی از سوی این شرکت اشاره نمود. 
با توجه به رشد تولید خودروهای این رده، ارزشیابی این خودروها نیز افزایش یافت بطوریکه از ۵ مدل خودروی ارزشیابی شده ۳ مدل در سطح کیفی خیلی خوب و ۲ مدل هم در سطح کیفی خوب قرار گرفتند.
 

جدول رده بندی کیفی – گروه تجاری باری

 

 

  در بخش عیوب فنی و عملکردی، کشنده ماز بیشترین نمره منفی را کسب نمود، همچنین میانگین نمره منفی این بخش نسبت به ماه قبل روند رو به رشد ۱۵٫۴درصدی را تجربه نمود که عمدتا مربوط به کشنده ماز می باشد. در بخش بدنه هم به مانند بخش تزئینات و مونتاژ کامیون بنز WH بیشترین نمره منفی را کسب کرد، همچنین در این بخش میانگین نمره منفی ۱۱٫۵ درصد افزایش یافت. در نهایت میانگین نمره منفی خودروهای گروه تجاری باری، روند رو به رشد ۴/۰ درصدی را نسبت به ماه قبل داشته است.

 

 درنمودار فوق روند تغییرات میانگین نمره منفی خودروهای گروه تجاری را نسبت به ماه قبل ارائه گردیده، بطوریکه کامیون بنز WH بیشترین درصد بهبود را داراست و تنها خودرویی که در این دسته روند نزولی داشته، کشنده ماز می باشد.

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم