نخست وزیر پاکستان انتخاب شد

۲۶ مرداد ۱۳۹۷ سرگرمی

نمایندگان پارلمان جدید پاکستان عمران خان رهبر حزب تحریک انصاف را به عنوان نخست وزیر برگزیدند.

عمران
خان رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان که حزبش در انتخابه همراهت پارلمانی اخیر این
کشور موفق به پیروزی شده بود به عنوان نخست وزیر انتخاب شد.

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم