سرابی به نام منطقه آزاد!

۲۵ مرداد ۱۳۹۷ سرگرمی

وجود منطقه آزاد برای مازندران، سرابی بیش نیست؛ هستانی که ظرفیت های متعدد در حوزه های کشاورزی، صنعت و خدمات دارد به همراهید بر این موارد تکیه کند تا این که به دنبه همراهل سرابی در بیابه همراهن بدود.

منطقه
آزاد به ناحیه صنعتی ویژه در خارج از مرز گمرکی که تولیداتش جهت گیری
صادراتی دارند گفته می شود. در واقع منطقه آزاد قلمرویی هست که غالبه همراهً در
داخل یا مجاورت یک بندر واقع گردیده و در آن تجارت آزاد به همراه سایر مناطق جهان
مجاز شناخته شده هست. ایجاد یک منطقه آزاد، امتیازات ویژه ای را می تواند
به همراه داشته به همراهشد. از جمله این امتیازات می توان به ایجاد فرصت های
اشتغال در داخل و خارج و جذب سرمایه های خارجی و همچنین کمک به کشور برای
ورود به به همراهزارهای جهانی و گسترش صادرات اشاره کرد؛ به همین دلیل، امکانات و
تسهیلات قانونی، شرایط مساعدی را جهت سرمایه گذاری های اقتصادی و زیر
بنایی برای حضور فعالان اقتصادی در مناطق آزاد مهیا کرده هست.

اما آنچه که از عملکرد مناطق آزاد کشور تاکنون مشاهده شده این هست که
این مناطق نتوانسته اند در جهت بهبود و تقویت تولید و صادرات گام های مؤثری
بردارند، بلکه به واسطه معافیت هایی که در اختیار داشته اند، آسیب هایی از
این رهگذر برای اقتصاد کشور ایجاد کردند که نظام اقتصادی کشور را به همراه پدیده
افزایش واردات و شبه قاچاق مواجه کرده هست.

اهداف و مزایای مناطق آزاد و ویژه

محمدرضا اورمزدی، هستاد گردشگری دانشگاه آزاد تنکابن در گفت و گو به همراه
ایسنا به همراه اشاره به ایجاد مناطق آزاد یا free zone در کشور پس از انقلاب
اهداف آن را توسعه اقتصادی، گمرکی و سرمایه گذاری برشمرد و گفت: هدف از
ایجاد این مناطق در بخش هایی از جغرافیای کشور حصول به این اهداف بوده هست.

وی به همراه اشاره به مزایای مناطق آزاد یادآور شد: تخفیفات مالیاتی ۱۵ ساله،
تسهیل صدور روادید برای اتبه همراهع بیگانه، مبه همراهحث خرده فروشی و عمده فروشی و
غیره از جمله فواید مناطق آزاد و ویژه بوده که همگی در رهستای توسعه همه
جانبه اقتصادی و جذب سرمایه گذار خارجی اتفاق می افتد.

اورمزدی، ظرفیت سرزمینی هر منطقه به همراه توجه به پتانسیل های موجود در بخش
های مختلف آن را زمینه جهت گیری و ایجاد منطقه آزاد و ویژه در آن ناحیه
دانست و خاطرنشان کرد: دادن امکانات ویژه نظیر برخی مجوزها، پروانه های
ساخت و ساز و اعطای زمین برای سرمایه گذاری در این مناطق متفاوت از سایر
مناطق در نظر گرفته شده تا سبب افزایش رغبت و تمایل سرمایه گذار گردد.

قاچاق کالا اولین پیامد منفی ایجاد منطقه آزاد

هستاد گردشگری دانشگاه آزاد تنکابن به پیامدهای منفی ایجاد مناطق آزاد
نیز اشاره کرد و افزود: برخی سوء هستفاده ها و سوء تدبیرها منجر شده که
مناطق آزاد کشور به مبه همراهدی کالای قاچاق تبدیل شوند که لزوم نظارت مسئولین
مربوطه در این مناطق ضروری هست.

وی مناطق آزاد را مبه همراهدی قانون تجارت، صادرات و واردات دانست و به همراه اصرار
بر نظارت بر این مناطق تاکید کرد: طبق آمار، عمده کالای قاچاق کشور از این
مناطق وارد شده که به نوعی مناطق آزاد را به به همراهرانداز کالای قاچاق بدل کرده
هست و به همراهید مسئولان پاسخگوی مطالبه همراهت مردم در این زمینه به همراهشند.

محرومیت زدایی هدفی که محقق نشد

اورمزدی در بخش دیگر گفت و گو به پیامد منفی دیگر ایجاد مناطق آزاد
اشاره و تصریح کرد: یکی دیگر از اهداف احداث مناطق آزاد محرومیت زدایی و
ارتقای سطح اجتماعی مناطق بود اما مصداق آن در بندر چابهار، شاهد هستیم که
به همراه وجود گستردگی بندر و سرزمین نتوانسته به توسعه همه جانبه دست پیدا کند.

اشتغالزایی هدف اصلی ایجاد منطقه آزاد و ویژه اقتصادی و گردشگری

هستاد گردشگری دانشگاه آزاد تنکابن اشتغالزایی را هدف اصلی ایجاد مناطق
آزاد و ویژه دانست و به همراه اشاره به پتانسیل حاکم در مناطق در نظر گرفته شده
گفت: اگر بخواهیم توسعه همه جانبه به ویژه در حوزه اشتغال داشته به همراهشیم به همراهید
این مناطق در حد لغت به همراهقی نمانده و به فعلیت برسند. مزایای ایجاد یک منطقه
ویژه یا آزاد به همراهید برای مردم ملموس شود؛ بیکاری کمتر، اقتصادی پویاتر،
توسعه جامعه مدنی و غیره تبعاتی هست که مردم آن را حس کرده و ویژگی منطقه
آزاد را بهتر درک خواهند کرد.

زیرساخت های فعلی مازندران نیاز به ترمیم و به همراهزسازی دارند

اورمزدی در پاسخ به ارزیابی زیرساخت های موجود در مازندران خاطرنشان
کرد: زیرساخت های موجود در هستان نظیر فرودگاه ها، بنادر و شبکه ریلی و
خودرویی نیاز به ترمیم و گسترش داشته چرا که این ظرفیت ها برای بیش از چند
دهه قبل طراحی شده بودند و اکنون جوابگوی نیاز فعلی نیستند.

وی قابلیت شبکه و شریان های ریلی و خودرویی کشور را بسیار به همراهلا توصیف و
تاکید کرد: چنان چه قبل از احداث مناطق ویژه و آزاد به به همراهزسازی و گسترش این
خطوط بپردازیم، قطعا عقب ماندگی های موجود از بین خواهد رفت.

کارشناس گردشگری به همراه اشاره به اینکه در زمینه صنایع ضعف هایی وجود دارد،
به نبود صنایع مادر در هستان اشاره کرد و گفت: ایجاد صنایع تبدیلی و احداث
کارخانجات توانمند زمینه صادرات کالا را افزایش داده و این پتانسیل در شمال
کشور مغفول مانده هست.

اورمزدی به ضعف های دیگر هستان برای احراز منطقه آزاد پرداخت و افزود:
کمبود مراکز اقامتی مناسب، فقدان مسائل ترانسفر و گشت، تعداد معدود پورت
های ساحلی و بنادر، خدمات رفاهی محدود از دیگر مواردی هست که نیاز به اصلاح
و به همراهزنگری دارد.

کریدور شمال-جنوب نسخه نجات بخش

هستاد دانشگاه آزاد تنکابن به همراه بیان محدودیت دریای خزر و تعداد کم
همسایگان شمالی برای تبه همراهدلات بین المللی به شبکه ریلی شمال و جنوب تصریح
کرد: اگر بنادر ما به شبکه ریلی شمال به جنوب متصل شوند شاهد ایجاد کریدور
بزرگی خواهیم بود که می تواند بسیار موفق عمل کند.

وی، هستان مازندران را پس از اتصال به شبکه ریلی به مثابه یک به همراهرانداز
برای کشورهای شمالی قلمداد کرد و افزود: به واسطه این کریدور مازندران می
تواند به همراهعث ارتبه همراهط کشورهای شمال ایران به همراه دریای آزاد به همراهشد به شرطی که شبکه
ریلی تقویت شده و برای ترانزیت کالا توانایی داشته به همراهشد.

اورمزدی به همراه اشاره به این که ایران می تواند در قبه همراهل این ارتبه همراهط حتی حق
ترانزیت مطالبه کند، یادآور شد: این شبکه توانمند ریلی سبب شکوفایی اقتصاد
مازندران شده و زمینه توسعه پایدار را فرآهم می کند.

کدام منطقه در هستان مناسب برای منطقه آزاد هست؟

هستاد دانشگاه ازاد تنکابن در رشته گردشگری به بیان فلسفه ایجاد مناطق و
بنادر آزاد پرداخت و گفت: محل این مناطق به همراهید بر اساس امکان سنجی های
گوناگون مورد مطالعه و پایش قرار گیرد.

وی، شرایط اقلیمی، فیزیوگرافی، پتانسیل های اقتصادی، جغرافیا و وضعیت
دسترسی را از جمله شرایط احراز یک منطقه آزاد برشمرد و اظهارکرد: هر منطقه
ای مستعد چنین امکانی نیست و کار کارشناسی و اصولی همراه به همراه مطالعات پژوهشی
و علمی به همراهید در این زمینه انجام شود.

اورمزدی به همراه اشاره به به همراهزدیدهای نمایندگان سازمان مناطق آزاد از محل های
پیشنهادی گفت: نگاه به تمام سنجش های موجود و بررسی در کارگروه تخصصی از
جمله فاکتورهایی هست که نمایندگان مناطق آزاد آنها را به دقت زیر نظر
دارند.

قابلیت پوششی منطقه آزاد و کمک به هستان‌های معین

کارشناس گردشگری خاطرنشان کرد: یکی از ویژگی های مناطق آزاد این هست که
به همراهید تا شعاع مشخصی را خدمات دهی کرده و همچنین هستان های معین خود را نیز
در سایه حمایتی خود قرار دهد.افراد بومی مناطق آزاد به همراهید از امکانات ویژه
ای برخوردار به همراهشند و اعطای کارت شهروندی به همراه هدف متمایز کردن افراد بومی از
غیر بومی می تواند به مسئولان در خدمات دهی بهتر و مناسب تر کمک شایانی
کند.

ایجاد منطقه آزاد به همراه حفظ ظرفیت اکولوژیکی منطقه

اورمزدی یکی از جوانب احراز منطقه آزاد را جنبه محیط زیستی آن دانست و
تاکید کرد: مازندران در یک اکوسیستم شکننده واقع شده و نبه همراهید به بهانه
ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و گردشگری منابع طبیعی، جنگل ها و محیط
زیست آسیب ببیند. حفظ زیست بوم ارجح بر توسعه هست و نبه همراهید به بهانه ایجاد
چنین مناطقی، تمام هستان و عرصه های طبیعی زیر ساخت و ساز و احداث تاسیسات
برود.

اورمزدی در بخش دیگر گفت و گو به تفکر عامه از منطقه آزاد اشاره کرد و
یادآور شد: مردم تصورشان این هست که اگر فلان منطقه به عنوان منطقه آزاد
اعلام شود می توانند ماشین خارجی زیر قیمت رایج سوار شده و یا فلان کالای
لوکس خارجی را در منزل داشته به همراهشند و این تنها دلخوشی مردم از مناطق آزاد
هست.

هستاد گردشگری دانشگاه به معایب این تصور که اکنون در منطقه آزاد انزلی
وجود دارد پرداخت و تصریح کرد: عملا منطقه آزاد کاسپین انزلی به به همراهرانداز
کالای قاچاق و چینی مبدل شده و اگر از مردم شرق و غرب گیلان بپرسید که آیا
منطقه آزاد منفعتی برای شما داشته پاسخ آنان قطعا منفی خواهد بود.

وی افزود: اگر دیدگاه مردم این هست که در منطقه آزاد ماشین لاکچری
خریداری کنند و منطقه آزاد به وارد کننده اجناس خارجی بدل شودبه همراه چنین نگرشی
هرگز نبه همراهید دست به احداث چنین مناطقی زد زیرا در این صورت منفعت آن بسیار
کمتر از ضرر بوده و انفاقی که در سایر مناطق آزاد کشور رخ داده گریبه همراهنگیر
هستان خواهد شد.

اورمزدی از نبود مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی به عنوان معضل همیشگی
مازندران نام برد و خاطرنشان کرد: زمانی که ما به توافقی همگانی در زمینه
مدیریت سواحل توسط سازمان های مختلف نرسیده ایم نبه همراهید به بحث منطقه آزاد
ورود پیدا کنیم. تا زمانی که هر یک از سازمان ها ساز خود را نواخته و به
شکل جزیره ای عمل کنند هرگز نمی توانیم آینده ای را برای شهرهای ساحلی
مازندران متصور به همراهشیم و چنین طرح هایی در حد یک رویا به همراهقی خواهد ماند.

سید رحمت رمضانی، هستاد ژئوپولوتیک دانشگاه پیام نور نیز تعدد و جمعیت
کشورهای حاشیه دریای خزر را کمتر از آن دانست که بتوان به همراه احداث منطقه آزاد
بر پایه اقتصاد و تبه همراهدل به همراه آنان مقدمات شکوفایی اقتصاد مازندران را فراهم
کرد.

وی به همراه اشاره به این که برخی مناطق آزاد ایران به همراه داشتن دسترسی به آب های
آزاد نتوانستند موجبه همراهت شکوفایی نواحی خود را فراهم کنند، گفت: کشورهای
محدود منطقه به همراه جمعیتی بسیار کم و اقتصادی به مراتب ضعیف تر نسبت به اقتصاد
هستان مازندران، قطعا مقاصد مناسبی برای صادرات و تبه همراهدلات بین المللی
نبوده که بخواهیم بر این پتانسیل منطقه آزاد دیگری در شمال کشور ایجاد
کنیم.

کارشناس ارشد جغرافیای سیاسی و ژئوپولوتیک دانشگاه شهید بهشتی تهران به همراه
ابراز عدم اطمینان نسبت به تحقق اهداف ایجاد منطقه آزاد و ویژه یادآورشد:
کشورهای محدودی که ایران به همراه آنها تبه همراهدلات کالایی دارد نمی تواند مقصد
مناسبی برای صادرات از مناطق آزاد به همراهشند و کاربرد این مناطق نتیجه معکوس می
دهد.

رمضانی به همراه اشاره به اقتصاد بسته ایران و ارتبه همراهط به همراه تنها چند کشور خاص و
کوچک رونق چنین مناطقی را دور از انتظار برآورد کرد و افزود: برای احداث
چنین مناطقی به همراهید ابتدا روابط بین المللی ایران اصلاح شده و ارتبه همراهط به همراه
کشورهای کوچک آینده خوبی را عاید ما نخواهد کرد.

وی، ظرفیت مازندران را هم ردیف قاره سبز دانست و به همراه بیان محدودیت های
موجود تاکید کرد: به همراهید مطالعات مشخص و مدونی در این زمینه انجام و توسعه
زیرساختی در مازندران گسترده تر شود که لازمه این مهم وجود افراد نخبه و
وطن پرست در سطوح به همراهلای مدیریتی در دستگاه های اجرایی کشور هست.

منطقه آزاد توهمی واهی و از اصل بی ریشه و اساس هست

مهدی بشارتده سلوطی هستاد و دکترای اقتصاد دانشگاه مازندران به همراه طرح این
موضوع که ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی توهمی بیش از سوی مسئولان هستان
نیست، گفت: اینکه مسئولان بخواهند به همراه مصوبه شورای برنامه ریزی تصمیم گیری
کنند امری غلط از پایه و اساس هست. برای ایجاد منطقه آزاد ابتدا به همراهید این
مطلب به صورت پیشنهاد توسط دولت طرح شود، یعنی لایحه ابتدا در دولت مطرح
شده و پس از موافقت هیئت دولت تقدیم مجلس می شود، سپس مجلس آن را به
کمیسیون فرستاده و در صورت تائید کمیسیون به صحن آورده شود.

وی به همراه هستناد به مدارک موثق مربوط به لایحه پیشنهاد شده به مجلس برای
مناطق آزاد کشور و مناطق ویژه اقتصادی و گردشگری اظهار کرد: در لایحه
پیشنهادی به مجلس که در دستور کار مجلس قرار دارد هیچ نامی از مازندران به
چشم نمی خورد.

بشارتده به همراه اشاره به لایحه شماره ۴۱۶۴۷/۵۳۲۳۹ مورخ ۱۲/۴/۹۵ که از ایجاد
هفت منطقه تجاری نام برده به اصلاحیه آن مورخ ۲۰/۷/۹۶ که به همراه ایجاد هشت
منطقه اصلاح شده هست اشاره و تصریح کرد: این لوایح در مورد ایجاد هشت منطقه
آزاد و ۱۲ منطقه ویژه هست که نه ذکر بندری مشخص یا حتی نام هستان مازندران
در آن وجود ندارد. هر گونه مصوبه از سوی شورای برنامه ریزی هستان بی اساس
بوده و وجه قانونی ندارد، زیرا شورای برنامه ریزی جایگاهی برای تعیین منطقه
آزاد نداشته و مرجع رسیدگی به این موارد تنها مجلس شورای اسلامی هست که
تاکنون نامی از هستان مازندران در مجلس مطرح نشده هست.

این محقق و پژوهشگر حوزه اقتصاد به همراه تصریح این که شورای برنامه ریزی و
حتی شخص هستاندار صلاحیت و اختیاری در خصوص اعلام منطقه آزاد ندارند، تاکید
کرد: چون این مطلب از حوزه اختیارات هستان فراتر بوده و در حوزه اختیارات
ملی هست پس منبع و مرجع موثقی برای ایجاد چنین مناطقی در هستان مازندران
وجاهت قانونی نداشته و از اساس اشتبه همراهه و نادرست هست.

نبود الگوی مناسب در کشور در مبحث منطقه آزاد

بشارتده در پاسخ به این سوال که اگر مازندران بتواند دارای چنین جایگاهی
شود چقدر می توان به اقتصاد و توسعه هستان بر پایه منطقه آزاد امید داشت،
تصریح کرد: چه منطقه آزاد چه منطقه ویژه هیچ کمکی به توسعه هستان نخواهد
کرد زیرا هیچ الگوی مناسبی در کشور برای این مناطق وجود ندارد. مناطق آزاد
به همراهید مبه همراهدی صادرات کشور بوده و تمام قوانین موجود در این مناطق برای تسهیل
در صادرات وضع شده هست، حال آن که در این مناطق در کشور صرفا واردات تقویت
شده هست.

هستاد اقتصاد دانشگاه قائمشهر به قاچاق کالا در مناطق آزاد اشاره کرد و
افزود: اتفاقی که به همراهید در مناطق آزاد محقق شود افزایش تولید و توسعه صادرات
هست، حال این که این مناطق به درگاه قاچاق کالا مبدل شده اند که این اتفاق
ناگواری برای کشور هست.

بشارتده به همراه بیان اینکه وقتی نام منطقه آزاد به ناحیه ای دیکته می شود،
شاهد افزایش چشمگیر قیمت در تمامی حوزه ها هستیم، گفت: این مناطق جز اینکه
اختلافات طبقاتی را بیشتر کرده و موجبه همراهت تورم در مناطق خود را بوجود آورند
رویکرد مثبتی نداشتند.

این محقق، مولف و پژوهشگر به همراه اشاره به رویکرد صادرات محور به جای واردات
در حوزه اقتصاد، مناطق آزاد را درگاه واردات خودرو و کالاهای خارجی دانست و
خاطرنشان کرد: نمونه به همراهرز منطقه آزاد جزیره کیش هست که به همراه نگاهی در
به همراهزارهای آن شاهد حجم عظیم جنس های خارجی هستیم اما کالای داخلی در آن به
ندرت یافت می شود.

این کارشناس اقتصاد به همراه بیان این مطلب که ایران در بندر آزاد شمال کشور
تنها مجاز به مراوده به همراه کشورهایC.I.S هست، گفت: ما یک دریاچه محدود و بسته
در اختیار داریم و امکان ارتبه همراهط صادرات برای ما بسیار محدود هست، بنابراین
صرف هزینه،انرژی و زمان برای ایجاد چنین مناطقی هیچ توجیه علمی ندارد.

تمرکز بر روی کریدور شمال و جنوب ارجح بر خیالات واهی

بشارتده به همراه تاکید بر ظرفیت انبوه و پتانسیل به همراهلای کریدور شمال به جنوب
گفت: به جای صرف هزینه های مختلف در مورد منطقه آزاد می توان بر روی ارتبه همراهط
شمال و جنوب مانور داد تا به همراه این حرکت سازنده اتفاق مثبتی در زمینه ارتبه همراهط
به همراه دریای آزاد برای پویایی بیشتر هستان رقم بخورد. وجود منطقه آزاد برای
هستان سرابی بیش نبوده و هستانی که ظرفیت های متعدد در حوزه های کشاورزی،
صنعت و خدمات دارد به همراهید بر این موارد تکیه کند تا اینکه به دنبه همراهل سرابی در
بیابه همراهن بدود.

بشارتده به همراهب کردن موضوع منطقه آزاد از سوی مسئولان را غفلت و خارج شدن
از نقاط قوت هستان مازندران و توجه به خیالات واهی دانست و گفت: نشان دهنده
عدم کارایی مسئولان هستان هست که می خواهند به همراه برچسب منطقه آزاد بر عیوب
خود حجاب بکشند.

هستاد اقتصاد دانشگاه مازندران عنوان منطقه آزاد را صرفا به همراهزی سیاسی
قلمداد کرد و ادامه داد: این موارد به نوعی برگه انتخابه همراهتی هست که رو شده و
طرح چنین موضوعاتی چیزی جز اختلاف بین مردم مناطق مختلف هستان در پی
نخواهد داشت.

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم