معرفی‌ام به عنوان وزیر در اختیار دولت هست

۲۳ مرداد ۱۳۹۷ سرگرمی

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به همراه بیان اینکه برای سازمان بهزیستی سرپرست تعیین شده هست، گفت: معرفی‌ام به عنوان وزیر در اختیار دولت هست.

انوشیروان
محسنی‌بندپی سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در پاسخ به این سؤال
که آیا شما همزمان در دو سمت ریهست سازمان بهزیستی و سرپرستی وزارت کار
مشغول به کار هستیدف اظهاردهست: خیر برای سازمان بهزیستی سرپرست تعیین شده
هست.

وی در پاسخ به این سؤال که یعنی از ریهست سازمان بهزیستی
هستعفا داده‌اید؟ تصریح‌کرد: خیر؛ آنجا سرپرست گذاشته‌ایم و در وزارت کار
هم خودم سرپرست هستم.

معرفی‌ام به عنوان وزیر در اختیار دولت هست

محسنی‌بندپی
همچنین در پاسخ به اینکه آیا به عنوان وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی خواهد
شد، خاطرنشان کرد: نمی‌دانم این موضوع در اختیار دولت هست.

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم