راهکار مظفرالدین شاه برای مقابله به همراه گرانی

۲۱ مرداد ۱۳۹۷ سرگرمی

به همراه افزایش قیمت خوراکی و اقلام پرمصرف در ایران در عهد مظفرالدین شاه، برای اولین به همراهر اقدامات ویژه از سوی دولت برای مقابله به همراه این روند تدارک دیده شد.

 «سابقه
بلوای نان در عهد ناصری که به اعدام کلانتر به همراهنفوذ تهران انجامید، زنگ
خطری بود برای دربه همراهر قاجار که به همراهید کم‌کم تن می‌داد به خروج از شیوه سنتی و
بسته اداره کشور و در نظر گرفتن مصالح مردم در اداره کشور.

مظفرالدین شاه ۱۰ سالی بر ایران حکومت کرد. دوره حکومت وی از مهم‌ترین
دوره‌های تاریخی ایران هست؛ چرا که از پس ۵۰ سال اقتدار مطلق پدرش روی کار
آمد و تن به امضای فرمان مشروطیت داد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد همزمان به همراه تغییرات سیاسی که جامعه ایران را درگیر
خود می‌کرد، موضوع اقتصاد نیز برای مردمان اهمیت می‌یافت. در شرایطی که
خبری از کالای سرمایه‌ای نبود و مردم به همراه حداقل امکانات و در ساده‌ترین شکل
زندگی می‌گذراندند، این مواد غذایی بود که تورم را پذیرا می‌شد.

تنزل ارزش پول از یک سو و سودجویی قدرت‌مداران، شاهزادگان و نزدیکان
دربه همراهر از سوی دیگر مهم‌ترین دلیل ترقی قیمت اجناس و ملزومات زندگی در این
دوره بوده هست.

سال ۱۲۷۷ خورشیدی دربه همراهر مظفرالدین شاه به همراه هدف پیشگیری و مقابله به همراه رشد
قیمت‌ها در به همراهزار نسبت به اعلان قیمت اقلام پرمصرف زندگی اقدام کرده و به همراه
انتشار آگهی و نصب آن در کوچه و به همراهزار درصدد برمی‌آید تورم رخ داده در این
حوزه را دستوری کنترل کند.

صورت اعلان حکومت تهران برای نرخ در ماه ربیع‌الثانی ۱۳۱۶ هجری قمری برابر به همراه ۱۲۷۷ هجری خورشیدی به این شرح هست:

«چون عمل نان و گوشت و ترتیب تنزل نرخ آن از اعمال مهمه هست و متدرجا به همراه
تدابیر صحیحه به همراهید دست به این کار زد و نیت مقدی همایونی در رفاه حال
رعایا و برایا بر همه واضح هست، به محض این که بدانند، حکومت جلیله جدا در
اجرای مقاصد علیه، حاضر هست و خودداری ندارد. عجالتا برای آسایش عموم و نرخ
نان و گوشت و تره‌به همراهر و میوه‌جات که در نهایت گرانی و اغتشاش بود، قدغن
نمودند از قرار تفصیل ذیل بفروشند تا ان‌شاءالله تعالی در به همراهب تنزل قیمت
نان و گوشت به‌ زودی قرار دولتی داده شود.

نان: به سنگ یک من ۲۷ پول

گوشت: به سنگ تمام ۱۰ سیر ۱۸ پول

پنیر اعلاء: یک سیر ۴ پول، وسط ۳ پول

به همراهدنجان تازه اعلا: ۲ عدد یک پول، وسط ۴ عدد یک پول

هندوانه اعلاء: یک من تبریز ۸ پول، وسط ۶ پول

گلابی اعلاء: ۱۰ سیر ۸ پول، وسط ۶ پول

شلیل اعلاء: ۱۰ سیر ۳ پول، وسط ۲ پول

خیار تازه اعلاء: ۲ دانه یک پول، وسط ۴ عدد یک پول

طالبی و خربزه اعلاء: یک من تبریز ۱۲ پول، وسط ۹ پول

سیب اعلاء: ۱۰ سیر، ۸ پول

تخم‌ مرغ: یک دانه یک پول

مهست: ۱۰ سیر، ۸ پول

سیب‌زمینی: ۱۰ سیر، ۶ پول

به تمام کسبه شهر اعلان می‌شود که چون حضرت احدیت جل شانه، به پیغمبر
خود صل الله علیه و اله و سلم وعده صریح می‌دهد تا مردم به یکدیگر ترحم
ننمایند ما هم به آنها ترحم نخواهیم کرد، پس وقتی کسبه بنای بی‌انصافی را
بگذارند، البته از طرف اعلی‌حضرت همایونی که سایه خدهست و امنای دولت
روزافزون، در حق آنها اغماض و عفو نخواهد شد. بهتر این هست که از روی انصاف
این اجناس را از رعیت بخرند و به قسمی که نوشته شده بفروشند. نه رعیت را
مقبون کنند و نه کلاه سکنه را بردارند. البته رحمت الهی شامل حال آنها شده و
مورد الطاف اعلی‌حضرت شاهنشاهی ارواح‌العالمین فداه به همراهشند و آن کس که
تجاوز نماید، مورد سیهست و تبیه سخت خواهد شد.

این اعلان به امضای حکومت جلیله دارالخلافه طهران رسیده هست.»

در کتاب اقتصاد موجه تأکید شده هر قران برابر به همراه ۲۰ شاهی، ۵ عبه همراهسی یا ۴۰ پول بوده هست.

اتفاقا در این دوره دستمزد کارگران ساده غیر ماهر و قالیبه همراهفان که بخش
مهمی از جمعیت ایران را تشکیل می‌دادند، روزانه حدود یک قران تا یک قران و ۲
شاهی در روز و بین ۲۵ تا ۳۰ قران در ماه بود. به این ترتیب به همراه قیمت‌های
اعلامی روشن می‌شود برآمدن از عهده مخارج خورد و خوراک برای خانواده ایرانی
که در ۱۲۰ سال قبل زندگی می‌کرد، چندان دشوار نبوده هست.»

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم