قطعات خودرو در صدر فهرست واردات قرار گرفت

۲۱ مرداد ۱۳۹۷ سرگرمی

بررسی ۱۵ قلم کالای عمده وارداتی نشان می‌دهد که ۴ ردیف به قطعات منفصله جهت تولید انواع خودروی سواری اختصاص دارد و در مجموع در چهار ماه نخست سال‌جاری قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سواری در صدر فهرست واردات قرار گرفته هست.

بررسی
آمار تجارت خارجی کشور نشان می‌دهد، طی چهار ماه نخست سال‌جاری قطعات
خودرو در صدر فهرست اقلام عمده وارداتی به کشور قرار گرفته هست، در این مدت
۷۲۶ میلیون دلار قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سواری به همراه حجم سیلندر ۲۰۰۰
سی‌سی به همراه ساخت داخل ۱۴ درصد تا کمتر از ۳۰ درصد به کشورمان وارد شده هست
که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۳۳ و ۵۴ صدم درصد افزایش را نشان می‌دهد،
واردات این کالا در مجموع ۴ و ۷۸ صدم درصد از سهم ارزشی کل واردات کشور را
شامل می‌شود؛ بنابراین گزارش طی چهار ماهه نخست سال‌جاری قطعات منفصله جهت
تولید اتومبیل سواری به همراه حجم سیلندر ۲۰۰۰ سی‌سی به همراه ساخت داخل ۵۰ درصد و
بیشتر به ارزش ۱۶۰ میلیون دلار در ردیف دهم کالا‌های عمده وارداتی جای دارد
و به همراه کاهش ۱۸ و ۴۶ صدم درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل روبه‌رو بوده هست.

این
گزارش حاکی هست، طی مدت مذکور ۱۳۸ میلیون دلار قطعات منفصله جهت تولید
اتومبیل سواری به همراه حجم سیلندر ۲۰۰۰ سی‌سی به همراه ساخت داخل ۳۰ درصد تا کمتر از
۵۰ درصد وارد کشور شده هست که نسبت به مدت مشابه سال گذشته شاهد رشد ۵۰ و
۸۹ صدم درصدی آن هستیم. قابل ذکر هست که قطعات مذکور در ردیف دوازدهم لیست
اقلام وارداتی به کشورمان جای دارد.

این گزارش می‌افزاید، رتبه
پانزدهم در فهرست اقلام عمده کالا‌های وارداتی به قطعات منفصله تراکتور
جاده‌ای برای نیمه تریلر‌ها به همراه ساخت داخل ۱۴ تا کمتر از ۲۰ درصد اختصاص
دارد به طوری که این کالا طی چهار ماه نخست سال‌جاری به میزان ۱۱۵ میلیون
دلار وارد کشور شده هست و نسبت به مدت مشابه سال قبل شاهد رشد چشم‌گیر ۱۰۵ و
۴۲ صدم درصدی بوده هست.

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم