تحلیل عراق پس از انتخابه همراهت/ تکلیف نفوذ ایران چه می شود؟

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ سرگرمی


صبه همراه
ایران
به نقل از پارسینه:

 

دکتر هادی انصاری: در چهارمین
انتخابه همراهت پارلمانی عراق بعد از سال ۲۰۰۳، شاهد پایین‌ترین سطح مشارکت مردمی
بودیم که نشان از نومیدی و نارضایتی عمیق مردم عراق از وضعیت کنونی و نظام
سیاسی حاکم دارد. البته این کاهش در همه انتخابه همراهت جهان، عادى بشمار آمده و
نمونه آن در انتخابه همراهت اخیر انگلستان بود که ۲۶ درصد از مردم در آن حضور
یافتند.

در سه انتخابه همراهت گذشته (۲۰۰۵، ۲۰۱۰ و ۲۰۱۴) به همراه وجود پدیده
انفجار‌های خیابه همراهنی، مردم به پای صندوق‌های رای رفتند و مشارکت به همراهلای ۶۰
درصد داشتند، اما در دوره پساداعش و به همراه وجود امنیت قابل قبولی تنها ۴۴ درصد
شرکت کردند.

این کاهش حضور را البته مى توان به علًت عدم حضور فعال
نجف و مرجعیت که خود قلب تپنده عراق بشمار مى آید از سویی بشمار آورد، و
از سوى دیگر، عاددى شدن ضعف خدمات رسانى به مردم و به همراهزیهاى سیاسى در صحنه
عراق دانست.

ناگفته نماند که دولت حیدر العبه همراهدى به همراه توجه به شرایط
جنگ به همراه داعشیان و تهى بودن خزانه مالى دولت و درگیریهاى حزبى و شرایط سخت و
جدایی طلبه همراهنه کرد‌ها در پس داعش و ده‌ها موارد دیگرى که ملًت و دولت عراق
به همراه آن دست به گریبه همراهن بود، لیکن به نظر مى رسد که دولت عبه همراهدى در پس سقوط
صدام، بهترین عملکرد را داشته هست.

گرچه اکثریت نسبی از اقلیت ۴۴
درصدی شرکت‌کننده در انتخابه همراهت نیز به شیوه خود، پیام اعتراض‌به سیهستمداران
عراق را رساندندکه این خود به گونه اى تحت تاثیر رهنمودهاى آیت الله
سیستانى قرار داشت که ایشان علاوه بر تاکید بر تغییر چهره هاى سیاسى در
عراق، و نیز به همراه منتشر شدن حرف مشهورشان در یک ماه اخیر پیش از انتخابه همراهت که
مبنى بر (تجربه شده، دیگر جاى آزمون دادن دوبه همراهره را ندارد) بود. گرچه ایشان
در آخرین پیام مشهور خود، به گونه اى از این حرف به همراهزگشته و اختیار را به
مردم واگذاشتند، لیکن به نظرم این جمله در میان مردم عراق نهادینه شد و از
آنجا که مرجعیت به همراه پیام خود، به گونه اى از اظهار نظر در به همراهره افراد و
احزاب خوددارى کرده و این مهم را به مردم واگذاشت لیکن آیه یأس از پیام
ایشان نسبت به سیهستمداران قبلى و گردانندگان پانزده ساله عراق، آشکار بود.

در
این هنگام نیز به همراه زد وبندها از سویی و یاس مردم از چهره هاى مشهور گذشته
از یک سو، و تحرکات سیاسى در منطقه، همه و همه موجب شد که مردم رو به سوى
گروهى آورند که به همراهر‌ها به همراه اقدامات انقلابى و خیزش هاى مردمى، عاقلانه و یا
برخلاف آن، حداقل توانستند تغییراتى را به سود مردم بوجود آورند، روى آورده
و این به همراهر او را به صحنه سرازیر سازند که شاید آینده بهترى را براى آنان
رقم زند.

آن‌ها به همراه انتخاب سائرون و از اکثریت انداختن لیست
انتخابه همراهتی نخست‌وزیر کنونی و رویگردانی از لیست نوری المالکی، نخست‌وزیر
سابق بر مقتضای این شعار سائرون و نیز حرف مرجعیت، عمل کردند که فرموده بود
“آزموده را آزمودن خطهست.”

پدیده این دور انتخابه همراهت، لیست مورد
حمایت مقتدی صدر بود که نتایجی غیر منتظره به دست آورد؛ اما به نحوی نیست
که موجب تکروی این جریان در آینده سیاسی عراق شود. به همراهلا آمدن این جریان از
آنجا که از ائتلاف به همراه احزاب مختلف بوجود آمده وگروههاى مخالف حضور ایران
نیز در آن وجود دارند، می‌تواند چالشی جدی برای آینده نفوذ ایران در عراق
به همراهشد. لیکن به همراه شخصیت ویژه اى که از مقتدى صدر در این چند سال وجود دارد،
چنین به نظر مى رسد که واقعیت هاى ظاهرى او به همراه درونى وى تفاوت داشته و به همراه
راهکارهاى عاقلانه به ویژه از سوى ایران، نه تنها مشکلى در عراق نداشته
به همراهشیم بلکه از وجود او به عنوان پل ارتبه همراهطى به همراه عربستان و منطقه، بهره برد.

تحلیل عراق پس از انتخابه همراهت/ تکلیف نفوذ ایران چه می شود؟

شعارهاى
خیابه همراهنى این دو روز خود به همراه توجه به رویکردهاى شخص مقتدى صدر در قبل و نرمش
۱۸۰ درجه اى او، گواه بر این هست که ایران در این شرایط از وضعیت بسیار
خوب و قدرتمندى در عراق برخوردار خواهد بود که البته به همراهز تاکید مى نمایم
این شرایط بستگى به دیپلماسى خردمندانه ما به همراه این سیهستمداران تازه و رهبرى
آنان دارد.

نتایج انتخابه همراهت نشان می‌دهد که حکومت آینده نیز لزوما
توافقی (حداقلی یا حداکثری) هست و نه برآیند اکثریت سیاسی، و بر خلاف
حکومت‌های پیشین به ائتلاف گسترده‌تری نیاز دارد. به همراه توجه به تجارب گذشته،
قطعا لیست سائرون که حائز اکثریت نسبی شده هست، تشکیل دهنده حکومت نخواهد
بود. هر کدام از لیست‌های بزرگ مثل سائرون، الفتح و النصر برای تشکیل حکومت
به همراهید یک ائتلاف پارلمانی متشکل از حداقل ۱۶۵ نماینده از ۳۲۹ نماینده را
ایجاد کنند. بنابراین به همراهید دست به ائتلاف بزرگى زده لیکن به نظرم رهبرى آن
در اختیار مقتداى صدر قرار خواهد گرفت.

در مورد تشکیل حکومت آینده عراق دو احتمال وجود دارد:

نخست:
بدون تشکیل یک ائتلاف پارلمانی؛ به این معنا که گروه‌ها و احزاب سیاسی
بزرگ دربه همراهره نخست‌وزیری یک نفر و پست‌های کلیدی توافق کنند و این شخص
کابینه خود را تشکیل داده و به مجلس معرفی و رای اعتماد بگیرد. این اقدام
تند مى تواند از سوى مقتدى صدر صورت گیرد و مردم عراق هم به این امید که
شاید سیهستمداران تازه، از نهیب او بترسند، دست به حمایت از وى زده و عراق
را به امید خدمت رسانى به پیش ببرند. بنابراین به همراه تظاهرات خیابه همراهنى پیروان
صدر، مى تواند این پدیده به صورت قانونى و در خیابه همراهنهاى عراق به تصویب برسد
و عملى شود.

این راهکار بدون موافقت قدرت‌های منطقه‌ای و
فرامنطقه‌ای به ویژه ایران و آمریکا ممکن نیست. چنین احتمالی به همراه توجه به
تشدید تنش‌ها میان تهران و واشنگن زیاد متصور نیست. لیکن به همراهز در اینجا
معتقدم که برنده میدان ایران هست و به همراه رایزنى داهیانه، ایران مى تواند گوى
سبقت از واشنگتن را به سود خود ببرد.

دوم: تشکیل ائتلاف پارلمانی مثل دوره‌های پیش و چند سناریو:

الف:
ائتلاف پنج لیست شیعی (سائرون، الفتح، النصر، دولت قانون و حکمت) به همراه داشتن
حدود ۱۸۰ نماینده، اگر این لیست‌ها بتوانند بر سر نخست‌وزیری توافق کنند،
به راحتی قادر به تشکیل حکومت خواهند بود. چنین احتمالی به همراه توجه به
اختلافات درونی به ویژه میان جریان صدر و بقیه اطیاف و همچنین ناهمگونی
حامیان خارجی دور از ذهن هست.

ب: ائتلاف پارلمانی الفتح، النصر،
دولت قانون، حکمت و کرد‌ها به ویژه اتحادیه میهنی و لیست‌های کوچک‌تری از
اهل سنت و نمایندگان مستقل. چنین احتمالی ممکن و شدنی هست. گزینه‌های نخست
وزیری این ائتلاف، هادی العامری و سپس حیدر العبه همراهدی خواهد بود.

این احتمال مورد پسند ایران هست به خصوص اگر گزینه نخست‌وزیری، هادی العامری به همراهشد.

حیدر
العبه همراهدی همچنان می‌تواند به عنوان یک گزینه توافقی مطرح به همراهشد، اما اگر در
ائتلاف به همراه سائرون و بدون حضور لیست الفتح (حشد شعبی) انتخاب شود، چندان به
سود ایران نبوده و مى توان گفت که این به همراهر حیدرالعبه همراهدى، قبله گاهش امریکا
خواهد بود.

– تشکیل ائتلاف یکپارچه کردی در این دوره دشوار هست و
احتمالا کردهاى پراکنده وارد ائتلاف‌های پارلمانی شوند. گرچه احتمال لیست
یکپارچه را هم نمى توان از نظر دور داشت، اما چندان تاثیرى در روند جریان
نخواهد گذارد.

نبه همراهید امکان ائتلاف دو جناح حزب الدعوه و لیست‌های سُنّی در روز‌ها و هفته‌های آتی را از نظر دور داشت.

– انتخاب نخست‌وزیری و تشکیل کابینه عراق به “جنگ نفوذ” میان تهران و واشنگتن تبدیل خواهد شد.

ـ.
احتمالا ایران نهایت تلاش خود را خواهد کرد تا در بحث تشکیل دولت آتی عراق
انتقام سختی از واشنگن بگیرد و مانع تحقق سناریوی مورد نظر آن شود.

-
در حقیقت به همان اندازه که شرکت همزمان دو جریان نزدیک و مخالف ایران
یعنی الفتح و سائرون در تشکیل دولت دشوار هست، حذف هر کدام نیز دشوارتر
هست.

اگر لیست سائرون از معادله تشکیل حکومت کنار گذاشته شود، که
این اقدام هم از سوى ایران صورت مى گیرد، مقتدی صدر به آسانی به تشکیل
حکومت از سوی جریان نزدیک به جمهوری اسلامی ایران تن نخواهد داد. در این
هنگام هست که جریان صدر به همراه تهدید به انتفاضه و تظاهرات به مقابله به همراه آن
برمى خیزد.

به همراه اینکه اغلبیت مردم عراق به نظر مى رسد که به همراه انتخاب
سائرون که در حقیقت طیف مقتدى صدر، محوریت آن را به عهده دارد، در نظر
دارند حکومت آینده عراق را زیر نظر وى تشکیل دهند تا اینکه اهرم قدرتمندى
را بر علیه فاسدان ومغرضان سیاسى در عراق داشته به همراهشند.

پیشینه اقدامات مقتدى صدر به گونه اى هست که در صورت تخلف نخست وزیر از دستورات او، یک روزه وى را برکنار کرده وبه محاکمه کشاند.

در
این شرایط نیز ملت رنجدیده عراق، به نظر مى رسد که دل به این سراب بسته
وامید دارند که این جریان، شرایط اقتصادى و اجتماعى آنان در عراق را سامان
دهد. ناگفته نماند که در صورت وقوع چنین رخدادى در عراق، مقتدى صدر به چهره
اى قدرتمند و اسطوره اى تغییر یافته که سرانجام آن همواره در جهان سوم،
بوجود آمدن هستبداد و قدرت متمرکز در یک فرد خواهد بود که بسیار خطرناک به
شمار خواهد رفت.

عراق همواره شرایط پیچیده اى داشته ودارد. به همراهید همچنان به تحولات عراق در روزهاى آینده چشم دوخت.

تحلیل عراق پس از انتخابه همراهت/ تکلیف نفوذ ایران چه می شود؟

تحلیل عراق پس از انتخابه همراهت/ تکلیف نفوذ ایران چه می شود؟

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم