حداقل و حداکثر حقوق در آموزش‌وپرورش+ جزئیات کامل

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ سرگرمی

وزارت آموزش‌وپرورش بخشنامه تعیین ضریب حقوق حداقل وحداکثر حقوق کارمندان شاغل را ابلاغ کرد.

حداقل و حداکثر حقوق در آموزش‌وپرورش+ جزئیات کامل

صبه همراه
ایران
به نقل از پارسینه:

 

وزارت آموزش‌وپرورش بخشنامه تعیین ضریب حقوق حداقل وحداکثر حقوق کارمندان شاغل را ابلاغ کرده هست.

در این بخشنامه آمده هست: ضریب حقوق سال ۱۳۹۷ شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری (۱۷۹۷ ریال) هست.

حداقل
حقوق و مزایای مستمر شاغلین موضوع ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری برای
کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین در سال ۱۳۹۷ به
میزان ۱۱ میلیون و ۲۳۰ هزار ریال (۱۱.۲۳۰.۰۰۰ ریال) و حداکثر حقوق آنها،
هفت برابر حقوق مذکور در این بند، به میزان ۷۸ میلیون و ۶۱۰ هزار ریال
(۷۸.۶۱۰.۰۰۰ ریال) خواهد بود.

در صورتی که حقوق و مزایای مستمر هر
یک از شاغلین پس از اعمال ضریب حقوق موضوع بند‌های فوق و ضریب تعدیل موضوع
بند (۴) این بخشنامه کمتر از دوازد میلیون (۱۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال) به همراهشد، مابه
التفاوت آن تا دوازده میلیون ریال به سقف مبلغ محاسبه شده ناشی از اعمال
ضریب تعدیل، اضافه خواهد شد.

مقامات و همترازان موضوع ماده ۷۱ قانون
مدیریت خدمات کشوری و مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره و روسای دستگاه‌های
اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه
پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران،
هستانداران و شهرداران مراکز هستان‌ها و اعضای شورای اسلامی شهر مراکز
هستانها، در سال ۱۳۹۷ مشمول افزایش حقوق و مزایای مستمر نیستند.

به
هستناد ماده واحده قانون بودجه ۱۳۹۷ کل کشور، تمام کارکنانی که حقوق و
مزایای مستمر مندرج در حکم کارگزینی آن‌ها در سال ۱۳۹۷، پس از اعمال افزایش
ضریب حقوق موضوع این بخشنامه، ماهانه کمتر از ۵۰ میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
به همراهشد حقوق و مزایای مستمر آنان به میزان ضریب تعدیل قابل محاسبه به همراه فرمول
زیر، نسبت به حقوق و مزایای مستمر سال ۱۳۹۷، رشد می‌یابد.

۱۱+ (حقوق و مزایای مستمر سال ۱۳۹۷ به همراه واحد میلیون ریال) × (%۲۲-) = ضریب تعدیل (%)

منظور از حقوق و مزایای مستمر برای مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری،
حقوق ثابت و فوق العاده بند‌های (۲) ایثارگری، (۳) سختی کار، (۵) فوق
العاده شغل و (۱۰) فوق العاده ویژه، ماده ۶۸ قانون مذکور هست.

افزایش ناشی از ضریب تعدیل در سال‌های آینده مشمول افزایش ضریب حقوق سال مربوط خواهد شد.

امتیازات سنوات خدمت، تجربه مربوط و مشابه، دوره‌های آموزشی طی شده و
سوابق خدمت در مشاغل مدیریتی و سرپرستی کارکنان در سال ۹۶ به همراه توجه به جدول
شماره ۳ و تبصره ۱ بند ۶ فصل دوم دستورالعمل ۲۱ اردیبهشت سال ۸۸ معاونت
توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور قابل احتساب هست.

به موجب تبصره ۳ بند ۶ فصل دوم دستورالعمل مذکور، حداکثر امتیاز قابل احتساب به همراهبت سنوات خدمت و تجربه ۳۰ سال خواهد بود.

در اجرای ماده ۷۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
مالی دولت (۲) مصوب سال ۱۳۹۳ کمک هزینه ازدواج و فوت، در سال جاری، مبلغ
۱۱/۶۸۰/۵۰۰ ریال (یک میلیون و ۱۶۸ هزار و ۵۰ تومان) قابل پرداخت هست.

مبلغ
کمک هزینه عائله‌مندی به میزان ۱/۴۵۵/۵۷۰ ریال (۱۴۵ هزار و ۵۵۷ تومان) و
مبلغ کمک هزینه اولاد برای هر فرزند به مبلغ ۳۷۷/۳۷۰ ریال (۳۷ هزار و ۷۳۷
تومان) هست.

فوق العاده مأموریت روزانه داخل کشور کارمندان به همراه رعایت
ماده ۱۳ ضوابط اجرائی قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور و مطابق آیین نامه فوق
العاده روزانه بند (ث) ماده (۳۹) قانون هستخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن
قابل پرداخت خواهد بود.

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم