نامه ترامپ به کنگره دربه همراهره حمله به سوریه

۲۸ فروردین ۱۳۹۷ سرگرمی

تاسیسات مرتبط به همراه تسلیحات شیمیایی ارتش سوریه را زدیم؛

رئیس جمهور آمریکا نامه ای را دربه همراهره حمله به سوریه، به کنگره نوشته هست.

 نامه ترامپ به کنگره دربه همراهره حمله به سوریه

 

صبه همراه
ایران
به نقل از پارسینه:

به نقل از واشنگتن پست، «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا در نامه ای،
کنگره را دربه همراهره تصمیمش برای صدور فرمان حمله موشکی به سوریه مطلع کرد.  

بر اساس قانون اختیارات جنگی، رئیس جمهور آمریکا به همراهید کنگره را در جریان چنین اقداماتی قرار دهد.

نامه
ترامپ به رهبران کنگره، دلایل و توجیه فرمان ترامپ برای حمله مشترک
آمریکا، انگلیس و فرانسه به سوریه را توضیح می دهد. ترامپ در این نامه مدعی
شده هست که اهداف مورد نظر در سوریه تاسیسات مرتبط به همراه تسلیحات شیمیایی
ارتش سوریه بوده هست.

رئیس جمهور آمریکا در این نامه دلایل حمله را
«ارتقای ثبه همراهت منطقه، ممانعت از هستفاده و تکثیر تسلیحات شیمیایی، و 
جلوگیری از وخیم تر شدن فاجعه انسانی در منطقه» عنوان کرده هست.

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم