ارز حاصل از صادرات به همراهید به چرخه اقتصاد کشور به همراهزگردد

۲۷ فروردین ۱۳۹۷ سرگرمی

معاون اول رئیس جمهور به همراه تاکید بر اینکه ارز حاصل از صادرات کالا به همراهید به چرخه اقتصاد کشور به همراهزگردد؛ از به همراهنک مرکزی خوهست تا به همراه تکمیل و بهره برداری سریعتر از سامانه “نیما” نظارت جدی بر منابع ارزی حاصل از صادرات و واردات اعمال شود.

 اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور

 

صبه همراه
ایران
به نقل از پارسینه:

اسحاق جهانگیری در ادامه جلسات ستاد اقتصادی برای ساماندهی به همراهزار ارز کشور
گفت: تخصیص مابه التفاوت قیمت ارز مورد نیاز کالاهای اساسی و نیز داروهای
مورد نیاز در سریع ترین زمان لازم تامین خواهد شد تا کوچکترین خللی در
تامین نیازهای کشور ایجاد نشود.

وی به همراه بیان اینکه مهمترین رمز
موفقیت طرح سامان بخشی به نظام ارزی کشور اطلاع رسانی صحیح هست گفت: مردم
مطمئن به همراهشند که دولت به همراه همراهی آنها و بنگاه های اقتصادی به دنبه همراهل پایه
ریزی نظام ارزی جدید به منظور تامین منافع ملی کشور هست.

معاون اول
رئیس جمهور جذب اسکناس و ارز نقدی موجود در جامعه در نظام به همراهنکی را راهکاری
موثر برای صیانت از پول ملی و دارایی های مردم دانست و اظهار داشت: مقررات
مطلوبی برای جذب این منابع تنظیم شده هست و به همراهنک ها به همراهید در فضای رسانه ای
و اطلاع رسانی دقیق در این خصوص برای جذب ارز نقدی موجود در جامعه برنامه
ریزیهای لازم را انجام دهند.

وی بر همکاری و هماهنگی به همراهنک مرکزی به همراه
به همراهنک ها و نهادهای اقتصادی نظیر صرافی ها تاکید کرد و گفت: کارگروه هایی که
در دستگاه های ذی ربط از جمله به همراهنک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت شکل
گرفته به همراهید ضمن بررسی همه پیشنهادات و انتقادات مرتبط به همراه ارز راهکار های
لازم را ارایه کنند.

در این جلسه که وزاری اقتصاد و دارایی، صنعت،
معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، نفت، امور خارجه و کشور و روسای به همراهنک مرکزی و
سازمان برنامه و بودجه و نیز معاون اقتصادی رییس جمهور حضور داشتند آخرین
وضعیت و تحولات به همراهزار ارز کشور مورد بحث و تبه همراهدل نظر قرار گرفت.

رئیس
کل به همراهنک مرکزی در این جلسه ضمن قدردانی از همه دستگاه ها در کمک به این
به همراهنک به منظور سامان بخشیدن به نظام ارزی کشور گفت: خوشبختانه پایه ریزی
نظام جدید ارزی کشور به خوبی در ابعاد مختلف در حال انجام هست و به همراهنک مرکزی
در جلسات به همراه گروه ها و بنگاه های اقتصادی و مالی بدنبه همراهل اخذ پیشنهادات و
نیز اجرای دقیق مصوبه همراهت دولت و جلسات ستاد اقتصادی ساماندهی ارز به منظور
سامان بخشیدن به به همراهزار ارز کشور و نیز ایجاد شفافیت و نظارت بر منابع ارزی
کشور هست.

موضوع ارتبه همراهط ارز به همراه تقویت صادرات، مدیریت به همراهزار ارز و
نحوه تخصیص به وارد کنندگان، مقابله به همراه به همراهزار سیاه ارز، تعامل به همراه صرافی ها و
واردات در مقابل صادرات از دیگر موضوعات مطرح شده در این جلسه بود که
تصمیمات لازم در این خصوص اتخاذ و مقرر شد جزئیات مصوبه همراهت جلسه از طریق به همراهنک
مرکزی اطلاع رسانی شود.

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم