قرارداد مشکوک پژو را سریعا لغو کنید

۲۶ فروردین ۱۳۹۷ سرگرمی

رئیس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی در توییت جدید به همراه اشاره به حمله نظامی فرانسه، انگلیس و امریکا به سوریه خوهستار تعلیق روابط ایران و فرانسه شده هست.

محمد
مهدی زاهدی رئیس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی در توییت جدید به همراه اشاره
به حمله نظامی فرانسه، انگلیس و امریکا به سوریه خوهستار تعلیق روابط ایران
و فرانسه شده هست.

متن این پیام به شرح زیر هست:

روابط به همراه
#فرانسه به همراهید #تعلیق شود. دولتمردان در انتخاب #شرکای_تجاری تجدیدنظر کنند.
#پاریس همواره در طول سال‌های گذشته مقابل مردم #ایران بوده هست.
#قرارداد_مشکوک_پژو را سریعا لغو کنید.

 

قرارداد مشکوک پژو را سریعا لغو کنید

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم