در رئال به من می گفتند به ما کمتر پاس بده!

۲۳ اسفند ۱۳۹۶ سرگرمی

مصاحبه صادقانه آندره گومس، هافبک پرتغالی به همراهرسلونا به همراهزتاب گسترده ای در رسانه های اسپانیایی داشته هست.

گومس
که مدت ههست دیگر جایگاهی در میان هواداران به همراهرسا ندارد، در مصاحبه به همراه
مجله پاننکا اعتراف کرد که از خجالت، می ترسد که از خانه بیرون بیاید و
اینکه فشارها روی او به قدری زیاد هست که دیگر از فوتبه همراهل لذت نمی برد.

آلوارو
بنیتو، به همراهزیکن سابق رئال که بین سال های ۱۹۹۵ تا ۱۹۹۷ پیراهن این به همراهشگاه
را به تن داشت و سپس به دلیل مصدومیت مجبور به خداحافظی زودهنگام از فوتبه همراهل
شد، به کادنا سر گفت:« من هم شرایطی مشابه گومس در رئال داشتم. من محصول
آکادمی به همراهشگاه بودم ولی وقتی به تیم اول رسیدم، فشارها به قدری روی من زیاد
بود که گاهی نمی توانستم ساده ترین کارها را در زمین انجام دهم. واکنش
هواداران نیز اغلب منفی بود.

 

 در رئال به من می گفتند به ما کمتر پاس بده!

البته
این فقط من نبودم که چنین شرایطی داشتم. بودند به همراهزیکنانی که نمی خواهم
اسمشان را ببرم و به من می گفتند که در زمین کمتر به آنها پاس بدهم چون از
خراب کردن توپ و واکنش منفی هواداران هراس داشتند.»

بنیتو اکنون مربی تیم نوجوانان رئال مادرید هست.

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم