برخورد مرگبه همراهر خرس و قطار در شیراز + عکس

۲۳ اسفند ۱۳۹۶ سرگرمی

برخورد ناگهانی قطار و خرس قهوه‌ای در خط آهن سراسری جنوب کشور حادثه‌ای دلخراش را رقم زد.

سعید
محمودی، مدیرکل اداره حفاظت محیط زیست هستان فارس گفت: یک خرس نابه همراهلغ در
تونلی در نزدیکی شیراز بر اثر برخورد به همراه قطار در راه آهن سراسری شیراز –
تهران جان خود را از دست داد.

وی افزود: در حال حاضر نمی‌توان
دربه همراهره علت نزدیک شدن این حیوان به قطار اظهار نظر کرد و این احتمال وجود
دارد که حیوان بر اثر مسمومیت این رفتار غیرطبیعی را بروز داده و به قطار
نزدیک شده به همراهشد.

در حال حاضر، لاشه این خرس، برای کالبدگشایی به اداره کل منتقل شده و جزئیات پس از بررسی کارشناسان اعلام خواهد شد.

ماه
گذشته هم در حادثه‌ای مشابه یک پلنگ بر اثر برخورد به همراه قطار به همراهدی در راه
آهن سراسری تهران – مشهد در محدوده شهرستان فیروزکوه مابین ایستگاه های
انزها و فرح آبه همراهد از بین رفت.

 

برخورد مرگبه همراهر خرس و قطار در شیراز + عکس

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم