مقصر سقوط هواپیمای تهران-یاسوج اعلام شد

۲۳ اسفند ۱۳۹۶ سرگرمی

سازمان هواپیمایی کشوری به همراه انتشار گزارش مقدماتی سقوط هواپیمای پرواز تهران-یاسوج به انجام عمل قلب به همراهز خلبه همراهن این پرواز و بی توجهی هواپیمایی آسمان به این محدودیت اشاره کرده هست.

 ای تی آر

 

صبه همراه
ایران
به نقل از پارسینه:

 

در بخشی از گزارش سازمان هواپیمایی به همراه اشاره به انجام عمل قلب به همراهز خلبه همراهن در سال ۸۸  تاکید کرده هست؛

خلبه همراهن
مرحوم برابر مقررات پزشکی مندرج در فصل های یک و شش از انکس یک و سند ۸۹۸۴
ایکائو و همچنین part MED مقررات پزشکی هوایی فعلی سازمان (AirCrew) به همراه
درج محدودیت سن به همراهلای ۶۰ سال و محدودیت OML معتبر پزشکی کلاس یک مواجه بوده
هست.

نامبرده در سال ۸۸ تحت عمل جراحی قلب به همراهز قرار گرفته و پس از
۹ماه منع پروازی داشته و بعد از از این مدت برابر مقررات پزشکی هوایی وقت
ارزیابی های تخصصی توسط پزشک معتمد قلب سازمان به عمل  آمده و به همراه نظریه
کمیسیون پزشکی هوایی وقت سازمان مورخ ۲۴ خرداد ۸۹ به همراه محدودیت های زیر مجلس
به پرواز شده هست؛

۱- اعتبه همراهر گواهینامه پزشکی شش ماه به همراهشد

۲- همراه یک خلبه همراهن بیا کمک خلبه همراهن بدون محدودیت پزشکی و عملیاتی پرواز کند

۳-در هر چک پزشکی هوایی ارزیابی تخصصی قلب و عروق نیز به عمل آید

این
در حالی هست که طبق گزارش سازمان هواپیمایی کشوری هواپیمایی آسمان به این
محدودیت های توجه نکرده هست، در بخش پایانی گزارش مذکور آمده؛ 《کلیه
خلبه همراهنان موظف به رعایت محدودیت های عنوان شده در گواهینامه خود و اعلام به
واحدهای عملیات شرکت بوده و محدودیت های خلبه همراهن می به همراهیست در برنامه ریزی
عملیات شرکت مورد پایش قرار گیرد. 》

در بخش دیگری از گزارش مقدماتی
سازمان هواپیمایی کشوری دربه همراهره سقوط هواپیمای آسمان به همراه اشاره به ساخت
هواپیمای ATR آمده هست؛ هواپیما از نوع توربو پراپ تولید سال ۱۹۹۳ میلادی  و
کارکرد آن ۲۸۸۵۷ ساعت پروازی و ۲۸۴۹۷ سیکل پروازی بوده هست.

بخش هایی از گزارش مقدماتی سازمان هواپیمایی کشوری در ادامه می آید؛

در
بخش آرایش فنی ۰۱۷۰-۲۰۰۹; No A این هواپیما به دلیل تحریم شرکت آمریکایی
انجام نپذیرفته بوده به همراه این حال شرکت آسمان بر اساس دستورالعمل کارخانه
اقدام به انجام یک راه حل مقطعی یا AMOC کرده هست. این راه حل به همراهید به
اطلاع سازمان هواپیمایی کشوری می رسیده که نرسیده هست.

خلبه همراهن پرواز
به همراه اذعان به سقف پوشش ابر ۱۵۰۰۰ پایی در منطقه، در تماس به همراه برج یاسوج قصد
خود را ادامه مسیر تا روی فرودگاه براساس طرح تقرب و پرواز به حالت VMC از
سمت چپ به همراهند برای فرود بیان کرده هست.

پرواز برای کاهش ارتفاع به
۱۷۰۰۰ پایی مجاز شده بوده هست اما کرو ابتدا به همراه تنظیم ارتفاع ۱۵۰۰۰ پا روی
خلبه همراهن خودکار اقدام به آغاز کاهش ارتفاع کرده و سپس ارتفاع ۱۴۰۰۰ پا را روی
اتوپایلوت ست کرده اند و از ارتفاع مجاز شده و ارتفاع ایمن منطقه پایین تر
آمده اند.

سیستم های هواپیما از جمله موتورها و سیستم یخ زدایی طبق خوهست خلبه همراهن ها کار می کرده و مشکل فنی تا این لحظه دیده نشده هست.

کرو
در ساعت ۹:۳۱:۱۴ هشدار هستال دریافت کرده اند. سرعت هواپیما در این لحظه
۱۱۷ نات و گشتاور موتورها روی ۶۷ درصد بوده هست. هواپیما سپس هشدار GPWS
دریافت کرده هست.

خلبه همراهنان تا ثانیه ای قبل از برخورد به دلیل پوشش
ابر متوجه وجود کوه در روبرو نشده اند و در لحظه آخر به همراه مشاهده کوه سعی در
انجام مانور شدیدگردش به چپ جهت پرهیز از برخورد داشته اند که بی نتیجه
بوده هست.

ترکیب خدمه پروازی (خلبه همراهن و کمک خلبه همراهن) برای این پرواز در
مغایرت به همراه محدودیت های تعیین شده توسط سازمان بوده ، خلبه همراهن مجاز به پرواز
به همراه یک کمک خلبه همراهن نبوده و موضوع می به همراهیست مورد دقت واحد عملیات شرکت
هواپیمایی آسمان قرار می گرفت.

همچنین در بخش از این گزارش شایعات مربوط به آتش سوزی اطفای حریق هواپیما توسط مسافران تکذیب شده هست.

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم