تصویری از انتقال پادوانی به تهران

۲۲ اسفند ۱۳۹۶ سرگرمی

به همراهزیکن آسیب دیده هستقلال امروز به تهران منتقل شد.

پادوانی
مدافع آبی های تهران که در به همراهزی به همراه فولاد آسیب دیده بود پس از انجام عمل
جراحی و البته چند روز بستری شدن در اهواز امروز به تهران منتقل شد.

 

تصویری از انتقال پادوانی به تهران

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم