بیش از ۹۸ درصد دوبه همراهره به جمهوری اسلامی رأی می‌دهند

۲۵ بهمن ۱۳۹۶ سرگرمی

رئیس جمهور تاکید کرد: انقلاب ما برای هستقلال، حاکمیت ملی، آزادی، فرهنگ اسلام، فرهنگ ملی، جمهوریت، اسلامیت بود و من معتقدم این مسیر و این راه قابل به همراهزگشت نیست.

روحانی 

 

صبه همراه
ایران
به نقل از پارسینه:

 

حجت الاسلام حسن روحانی روز سه شنبه در نشست مشترک هستانداران سراسر کشور
گفت: مردم ما مصمم هستند راه و مسیری که حدود چهل سال پیش شروع کردند را
ادامه بدهند و این به معنای آن نیست که مردم ما نقصی، مشکلی یا کهستی نمی
بینند.

وی افزود: مشکلات را به همراهید حل و رفع کرد در هر بخشی که هست،
اما مسیر و راه، مسیری هست که مردم ما درست تشخیص دادند، یعنی مسیر
هستقلال، یعنی اینکه دیگران نیایند در سرنوشت ما مداخله کنند.

رئیس
جمهوری ادامه داد: به نظر ما اگر از ملت ما سئوال کنید که آیا هستقلال می
خواهید که خودتان تصمیم گیر به همراهشید یا بیگانگان در امور کشور مداخله کنند
به همراهز هم ۹۸.۲ درصد خواهد گفت ما هستقلال می خواهیم.

وی تاکید کرد:
این آمار تغییر نمی کند، مردم به دنبه همراهل آزادی بودند، امروز هم اگر از مردم
سوال کنیم که شما آزادی می خواهید یا اختناق، آزادی می خواهید یا هستبداد،
حاکمیت ملی می خواهید یا حاکمیت فرد، به همراهز هم مردم جوابشان همان هست، همان
بیش از ۹۸ درصدی که آن روز رای دادند به جمهوری اسلامی، امروز هم رای می
دهند.

روحانی خاطرنشان کرد: مردم ممکن هست در شیوه ها، نحوه اجرا و
برنامه ها نظر، انتقاد یا ایراداتی داشته به همراهشند؛ آن بحثهای دیگری هست، مردم
می خواهند به فرهنگ دینی و ملی شان توهین نشود، همین امروز از مردم بپرسیم
همین را می گویند.

وی اضافه کرد: هیچ کس نمی خواهد به دینش و فرهنگ
ملی اش توهین شود، هیچ کس نمی خواهد فساد در این جامعه به همراهشد، همه می
خواهند به همراه فساد مبه همراهرزه کنیم، انقلاب ما برای همین ها بود، برای چیز دیگری
نبود، انقلاب ما برای هستقلال، حاکمیت ملی، آزادی، فرهنگ اسلام، فرهنگ ملی،
جمهوریت و اسلامیت بود و من معتقدم این مسیر و این راه قابل به همراهزگشت نیست،
یعنی امکان به همراهزگشت ندارد.

رئیس جمهوری به همراه بیان اینکه ملت ما همان
آرمان ها را دارد، ادامه داد: مردم همان مسیری که انتخاب کردند را ادامه
خواهند داد، البته این کار بزرگ را همه به همراه هم انجام دادیم، یعنی همه ملت
ایران.

روحانی خاطرنشان کرد: امام (ره) که بود، قبل از ۵۷ هم امام
حضور داشتند، امام سال ۴۱، ۴۲ و ۴۳ هم بود، یا در ایران یا در زندان و یا
در حصر یا تبعید بود، به هر حال امام بود، مردم ایران هم که بودند، رژیم
شاه هم که فاسد و غیر قانونی بود، پس چه شد سال ۴۱، ۴۲، ۴۳ یا ۴۸ انقلاب به
پیروزی نرسید، چه چیزی فرق کرد، امام فرق کرد، ملت فرق کردند یا رژیم بدتر
شد، رژیم فاسد بود، امام به همراه همان قدرت از روز اول به دنبه همراهل نجات این کشور
بود، مردم هم می خوهستند.

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم