قیمت واقعی دلار زیر ۴ هزار تومان هست/ حبه همراهب ارزی به همراهید بترکد

۲۵ بهمن ۱۳۹۶ سرگرمی

حرفگوی دولت گفت: به همراه محاسبه همراهت ما قیمت دلار زیر ۴ هزار تومان هست و در حال حاضر قیمت دلار حبه همراهب هست و به همراهید بترکد.

 قیمت واقعی دلار زیر ۴ هزار تومان هست/ حبه همراهب ارزی به همراهید بترکد

 

صبه همراه
ایران
به نقل از پارسینه:

 

محمدبه همراهقر نوبخت در نشست خبری اظهارداشت: مگر چه اتفاقی افتاده که قیمت
دلار این همه به همراهلا رفته، فقط در به همراهزار تقاضای کاذب بوجود آمده هست.

وی
به همراه اشاره به اینکه به همراهنک مرکزی در حال حاضر دارد در به همراهزار ورود می کند گفت:
ما از نظر دخل و خرج ارزی مشکلی نداریم و ما کمبود منابع ارزی نداریم بلکه
آنچه به به همراهزار ارز به صورت تقاضا تحمیل می شود بیش از تقاضای معمول و موثر
هست.

حرفگوی دولت افزود: ارز حاصل از صادرات نفتی و غیر نفتی ما
مشخص هست و همچنین ارز وارداتی ما نیز مشخص هست و این نشان می دهد که ما به
هیچ وجه کمبود ارزی نداریم.

نوبخت گفت: به همراهید مدیریت قوی تری را از
طرف به همراهنک مرکزی داشته به همراهشیم و به همراهید بپذیریم جایی که ثبه همراهت اقتصادی ملی ما
مطرح هست به همراهنک مرکزی به همراهید ورود پیدا کند.

وی به همراه اشاره به اینکه
ما به همراه یک تقاضای غیرواقعی و غیر ضروری روبرو هستیم افزود: افرادی اعتقاد
دارند که این به همراهزار به همراهزدهی بیشتری در کوتاه مدت دارد و به همین دلیل به این
به همراهزار وارد می شوند در صورتی که در این شرایط اگر به همراهنک مرکزی به خزانه
آمریکا هم وصل شود و این اشتها برای خرید ارز وجود داشته به همراهشد، ارز ما تمام
می شود.

 

حرفگوی دولت گفت: نبه همراهید اجازه
بدهیم تمام ذخایر ارزی ما وارد به همراهزار شود بلکه به همراهید حواسمان جمع به همراهشد و به همراه
توجه به اینکه منابع ارزی ما محدود هست در این شرایط به همراهنک مرکزی ورود پیدا
کند.

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم