تاکتیک فشار ترامپ علیه ایران نتیجه نخواهد داد

۲۲ بهمن ۱۳۹۶ سرگرمی

عضو اسبق گروه مذاکره کننده هسته ای تحلیل کرد:

«سید حسین موسویان» عضو اسبق گروه مذاکره کننده هسته ای و «سینا طوسی» پژوهشگر دانشگاه پرینستون آمریکا در مقاله ای برای مجله نشنال اینترست آمریکا نوشتند: تاکتیک فشار ترامپ علیه ایران نتیجه نخواهد داد زیرا این مورد، موجب تشدید خطرناک خصومت ها خواهد شد.

 سید حسین موسویان

 

صبه همراه
ایران
به نقل از پارسینه:

 

در مقاله سید حسین موسویان آمده هست: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در
حرفرانی سالانه خود درکنگره آمریکا به همراه وحشتناک خواندن برجام، از کنگره
خوهست که نقایص آن را برطرف کند. وی قبلا اروپا و کنگره را تهدید کرده بود
که درصورت عدم اقدام، از برجام خارج خواهد شد. به همراه این تهدیدات بنظر می رسد
که سرنوشت برجام به توافقات آتی اروپا و آمریکا بستگی دارد.

به همراه
وجودی که اروپایی ها ترامپ را برای حفظ برجام تحت فشارقرار داده اند، اما
درمورد موضوعات موشکی و نقش منطقه ای ایران، آمریکا را همراهی و در این
مورد اقدام به تشکیل یک گروه کاری مشترک به همراه آمریکا نموده اند. هدف ترامپ از
تهدید خروج از برجام، این هست که به بهانه موضوعات موشکی و منطقه ای،
تحریم های چندجانبه بین المللی جدید علیه ایران اعمال کند.

به همراه وجودی
که دکتر«کمال خرازی» رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایران گفته که درصورت
پایبند بودن اروپا به برجام، ایران نیز به تعهداتش پایبند خواهد ماند،
لاکن درصورتی که اروپا دراعمال تحریم های جدید علیه ایران به بهانه موضوعات
موشکی و منطقه ای آمریکا را همراهی کند، برجام عملا سقوط خواهد کرد.

این
مقاله می افزاید: واقعیت این هست که سیهست های فعلی ترامپ، روند مناسبه همراهت
اقتصادی جهانی به همراه ایران را کند کرده و لذا اگر اروپا مایل به حفظ برجام هست
به همراهید به همراه امتیازات بیشتر به ایران، خلاء فعلی ایجاد شده براثر کارشکنی های
آمریکا را پرکند نه اینکه آمریکا را برای فشار و تحریک بیشتر علیه ایران
همراهی کند. قراردادن ایران در موقعیتی که به تمام تعهداتش پایبند به همراهشد اما
از مزایای اقتصادی برجام محروم شود، به معنی مرگ برجام خواهد بود و این
دقیقا همان چیزی هست که ترامپ از ابتدا بدنبه همراهل آن بوده هست.

برای
درک عواقب خطرناک سیهست فشار علیه ایران، بررسی تاریخ مذاکرات هسته ای به همراه
ایران، مفید خواهد بود. در مقاله منتشره اخیر در فصلنامه واشنگتن، درس های
اصولی از گفت وگوهای هسته ای که می تواند درمورد نحوه تعامل به همراه ایران مفید
به همراهشد، را تشریح کردیم. ترامپ تصور می کند آمریکا به همراه تشدید فشار هم می تواند
به اهداف بلندمدت خود دست یافته و هم برجام را تغییر دهد. این تصور منجر
به تشدید خطرناک خصومت ها خواهد شد.

در ادامه مقاله آمده هست: در
دوران ریهست جمهوری بوش و دوره اول اوبه همراهما، سیهست تشدید تحریم و فشار
حداکثری اعمال شد اما ایران به موازات افزایش تحریم ها، برنامه هسته ای خود
را گسترش داد تا جایی که یکماه به همراه نقطه گریز فاصله داشت. این درس از تجربه
دوران مذاکرات هسته ای نشان می دهد که تصورات ترامپ برای افزایش فشار
درمورد موضوعات موشکی و منطقه ای نیز نتیجه معکوس و نهایتا بحران تشدید
خواهد شد زیرا ایران برای تامین منافع ملی خود دست روی دست نخواهد گذاشت.

آنها
تاکید کردند: برای مثال، ایران در شرایط فعلی بطور داوطلبه همراهنه برد موشکی
خود را به ۲۰۰۰ کیلومتر محدود کرده هست. اما در صورت تشدید اعمال تحریم های
جدید، همانطور که یک فرمانده نظامی گفته، ایران می تواند برد موشکی خود را
افزایش دهد. همچنین ایران ممکن هست در پاسخ به فشارهای غرب، اتحاد نیروهای
ضد غرب درمنطقه را تقویت کند.

موسویان و طوسی در این مقاله نوشتند
:دلیل حصول توافق هسته ای این بود که اوبه همراهما تصمیم گرفت مسیر جنگ و افزایش
تهدید و فشار را کنارگذاشته تا دو طرف بتوانند امتیازات خود را از طریق
مذاکره نقد کنند. به همراه چنین مذاکراتی هردو طرف در مورد فرمول میانه توافق
کردند به نحوی که آمریکا و قدرت های جهانی حقوق هسته ای ایران از جمله غنی
سازی را پذیرفتند و ایران هم اقدامات لازم درمورد شفافیت و اعتمادسازی برای
اطمینان از ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای اش را پذیرفت.

اگر اروپا
و آمریکا مایل به همکاری های منطقه ایران هستند به همراهید به همراه احترام به حق
حاکمیت، نگرانی های مشروع امنیتی تهران را درک نموده و به حقوق دفاعی ایران
احترام بگذارند. نقش اروپا و آمریکا به همراهید درجهت تامین صلح و ثبه همراهت، به همراهلانس
قدرت میان قدرت های منطقه ای و بهبود روابط کشورهای درگیر همچون ایران و
عربستان به همراهشد نه اینکه آتش بیار معرکه شده، به خصومت ها در منطقه دامن زده و
روند مسابقه تسلیحاتی در منطقه را تشدید کنند.

این مقاله افزود: در
این رهستا آمریکا و اروپا به همراهید درک کنند که تخریب برجام به صلح و ثبه همراهت در
منطقه کمک نخواهد کرد بلکه به همراهید ضمن حفظ برجام، به همراهید از ظرفیت های آن برای
عاری سازی خاورمیانه از سلاح های کشتار جمعی هستفاده کنند. برجام نشان داد
که تعامل سازنده میان ایران و غرب امکان پذیر هست به شرطی که دو طرف به همراهدرک
منافع مشروع یکدیگر، بدنبه همراهل راه حل برد-برد به همراهشند. نهایت اینکه بدون اجرای
کامل و صحیح برجام، ایران اعتمادی به مذاکره در سایر زمینه ها نخواهد داشت.

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم