هر ایرانی چند کارت به همراهنکی دارد؟ +جدول

۲۱ مرداد ۱۳۹۶ سرگرمی

به گزارش بسام به نقل از خبرگزاری بسام: بر اساس آمار به همراهنک مرکزی تا پایان فروردین ماه سال جاری ۲۷۱ میلیون و ۳۳۳
هزار و ۹۲۱ کارت برداشت، یک میلیون و ۴۷۰ هزار و ۹۶ کارت اعتبه همراهری و ۱۳۹
میلیون و ۸۴۷ هزار و ۱۴۴ کارت خرید/هدیه توسط به همراهنک‌ها صادر شده هست،
بنابراین در مجموع ۴۱۲ میلیون و ۶۵۱ هزار و ۱۶۱ کارت تا این تاریخ در کشور
صادر و توزیع شده هست.

 اگر تعداد کارت‌های صادر شده را بر ۷۹ میلیون
جمعیت کشور تقسیم کنیم سهم هر ایرانی حدود ۵٫۲۲ کارت می‌شود، یعنی به طور
میانگین بیش از پنج کارت به همراهنکی به نام هر ایرانی ثبت شده هست.

همچنین
براساس آمار شاپرک در خرداد ماه ۱۳۹۶، تعداد کارت‌های به همراهنکی تراکنش‌دار در
سوییچ شاپرک مجموعا ۷۹ میلیون و ۶۸۳ هزار و ۹۱ عدد بوده هست که بیشترین
تعداد آن به همراه حدود ۷۵ میلیون عدد و سهم تعدادی ۹۴٫۳۵ درصدی مربوط به کارت
برداشت و کمترین تعداد آن به همراه حدود ۱۰۳ هزار عدد و سهم ۰٫۱۳ درصدی مربوط به
کارت اعتبه همراهری بوده هست. این اطلاعات در جدول زیر ارائه شده هست.

همانگونه
که در جدول فوق ملاحظه می‌شود، تعداد کارت‌های به همراهنکی تراکنش‌دار در خرداد
ماه ۹۶ نسبت به اردیبهشت ماه رشد نرخ رشد معادل ۰٫۲۳ درصدی داشته و نرخ رشد
در کارت‌های هدیه و بن کارت منفی و در دو دسته دیگر از کارت‌ها مثبت بوده
هست. طبق جدول فوق در این ماه نسبت به ماه گذشته، کارت‌های هدیه و بن کارت
رشد منفی تعدادی معادل منفی ۱۹٫۵۱ درصدی، کارت های برداشت رشد تعدادی
معادل۱/۶۶ درصدی و کارت‌های اعتبه همراهری رشد تعدادی معادل ۲۴٫۶۴ درصدی را تجربه
کرده‌اند.

همچنین به همراه این فرض که تعداد کارت‌های به همراهنکی صادره از
فروردین ماه تا خردادماه تفاوت محسوسی نداشته به همراهشد، به همراه مقایسه این دو آمار
متوجه می‌شویم که حدود ۳۳۳ میلیون کارت در خردادماه سال ۹۶ هیچگونه تراکنشی
نداشته‌اند و سرانه کارت‌های به همراهنکی تراکنش‌دار به ازای هر فرد حدود یک
کارت هست.

این آمار نشان می‌دهد که تعداد کارت‌های به همراهنکی بطور نسبی
در کشور به همراهلا هست و حدود ۸۰ درصد کارت‌های به همراهنکی طی یک‌ماه هیچگونه تراکنشی
نداشته‌اند که به طور طبیعی ضرورتی به این میزان تنوع و تعداد کارت‌های
به همراهنکی وجود ندارد و به همراهید کارت های به همراهنکی مختلف در شبکه به همراهنکی کشور در قالب
یک کارت تجمیع شوند که البته انجام این مهم مشروط به تقویت زیرساخت‌ها هست.

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم